Radio NFM Nuus

Die betroubare stem van die Namakwa mense

Regering bevoordeel inklusiwiteit vir persone met gestremdhede
Illustrasie foto: Josh Appel on Unsplash

Die jaarlikse vieringe van die Internasionale Dag van Persone met Gestremdhede op 3 Desember is daarop gemik om: begrip van gestremdheidskwessies; die regte van persone met gestremdhede, winste wat verkry kan word uit die integrasie van persone met gestremdhede in alle aspekte van die politieke, sosiale, ekonomiese en kulturele lewe van hul gemeenskappe, te inkorporeer.

Luidens ‘n verklaring deur die Regering se Nuusagentskap is 3 Desember ook die begin van die maand vir bewusmaking van gestremdhede.

Die dag bied ‘n geleentheid om aksie te mobiliseer om die doel van volwaardige, inklusiewe en gelyke genot van menseregte aan persone met gestremdhede in die samelewing te transformeer.

Die beraamde een miljard mense wat wêreldwyd met gestremdhede leef, staar baie uitdagings in die gesig veral met kwessies rondom inklusiwiteit.

Gevolglik geniet mense met gestremdhede nie toegang tot die samelewing op gelyke basis met ander nie, wat kwessies soos vervoer, indiensneming en opvoeding, sowel as sosiale en politieke deelname insluit.

Die reg om aan die openbare lewe deel te neem, is noodsaaklik om stabiele demokrasieë, aktiewe burgerskap te skep en ongelykhede in die samelewing te verminder.

Persone met gestremdhede moet in staat wees om hul rol in die samelewing te vervul en op gelyke basis met ander verkeer.

Dit is belangrik om te fokus op die vermoë en nie op die gestremdheid van ‘n individu nie.

Dikwels word die samelewingsbeeld van persone met gestremdhede beïnvloed deur houdings gebaseer op stigma en diskriminasie, sowel as outydse begrip oor gestremdhede.

Die regering is daarvan bewus dat daar neergesien was op persone met gestremdhede en was beskou as ‘n hindernis vir hul volle en gelyke deelname aan die samelewing en ontwikkeling op gelyke basis.

“Dit is belangrik om daarop te let dat gestremdhede deel uitmaak van die menslike samelewing, en dat almal in een of ander mate daarmee te doene kry.”

Deur bemagtiging te bevorder, word werklike geleenthede vir mense geskep.

Dit verhoog hul eie kapasiteit en ondersteun hulle in die bepaling van hul eie prioriteite.

Bemagtiging behels belegging in mense – in werk, gesondheid, voeding, opvoeding en sosiale beskerming.

As mense bemagtig word, is hulle beter voorbereid om geleenthede te benut, word hulle agente van verandering en kan hulle hul burgerlike verantwoordelikhede makliker aanvaar. (sanews.gov.za)

Please follow and like us:
News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Live Updates COVID-19 CASES