KLEIN HAWENS AND STAATS BEHEERDE KUS EIENDOMS ONTWIKKELING BELEGGINGS KONFERENSIE 12 – 14 SEPTEMBER 2017 IN PORT NOLLOTH, NOORD KAAP

NFM 98.1

KLEIN HAWENS AND STAATS BEHEERDE KUS EIENDOMS ONTWIKKELING BELEGGINGS KONFERENSIE 12 – 14 SEPTEMBER 2017 IN PORT NOLLOTH, NOORD KAAP

September 13, 2017 Talk 0

“Trek Belegging, Staat Kus en mariene Infrastruktuur en eiendomme, om besighede te laat groei, werk te skep, Ekonomiese Groei te stimuleer en inkomste te genereer en om ekonomiese transformasie te verseker.”

Die Departement van Publieke Werke in samerwerking met Provinsiale regering van die Noord Kaap hou ‘n Belggers konferensie in Port Nolloth die week van die 12de tot 14de September 2017.

Die oogmerk van die konferensie is om beleggers te lok en in te sakel rondom die ontwikkeling van die Staats Kus infrastruktuur en eiendomme met die doel om besighede te groei, werk te skep, ekonomiese groei te stimuleer en inkomste te genereer. 

Die Namakwa Streek is geleë in die Noord Westelike hoek van die Noord Kaap Provinsie en  begrens Namibië en die Atlantiese Oseaan. Mynbou en Agri Kultuur sektore verskaf hoofsaaklik werksgeleenthede, terwyl toerisme en klein skaalse vervaardiging ook geleenthede bied. Namakwa Distrik dek ‘n geografiese grootte area van 126 836km².

Die fokus is gebaseer op dire munisipaliteite in die Namakwa Streek endit is:

 • Port Nolloth – Alluvial Mining, Mini Waterfront, Fishing and Aquaculture, Small Ships/ Boat Building and Maintenance

Aluviale mynbou, mini waterfront, vis vang en waterkultuur/boerdery, Klein skepe/boot bou en onderhouding.

 • Kleinsee – Special Economic Zone and Aquaculture use.

Spesiale Ekonomiese Zone en waterkultuur/boerdery.

 • Hondeklipbaai – Fishing and Aquaculture, Alluvial Mining

Vis vang en akwakultuur, aluviale mynbedryf

Mining and Beneficiation / Mynbou en Verdeling

 • Support and promote the localisation and value addition of Diamonds in the Northern Cape.
 • Ondersteun en promoveer die desentralisering en waarde toevoeging van diamante in die Noord Kaap.

Renewable energy / Hernieude energie

 • The coastal strip is also ideal for wind and wave energy projects.
 • Die kusstrook is ideaal vir wind en golf energie projekte

Mari culture and Aqua culture / Marien

 • Mari culture offers sufficient growth potential to replace diamond mining in Nama Khoi.
 • Marie-kultuur bied potensiële groei en vervang diamant mynbou in Nama Khoi.

Tourism / Toerisme

 • Promote the tourism sector and create awareness of as a tourist destination.
 • Pormoveer dit toerisme sektor en bring bewusmaking mee van toeriste bestemming.

Coastal line corridor / Kuslyn Deurgang

Die huidige beleggings moontlikhede bestaan in die drie (3) munisipaliteite

SECTOR / SEKTOR INVESTMENT OPPORTUNITIES

BELEGGINGS MOONTLIKHEDE

Commercial / Kommersieël

 

Retail industry / Klein Handel industrie

Office Parks / Kantoor geboue

Fuel Supply / Brandstof voorsiening

Ice making and supplies / Ys maak en voorsiening

Coastal villages / Kus dorpies

Leisure / Ontspanning

 

Waterfronts / Water front

Water Theme Parks / Water Pretparke

Speciality Events -Sports, Food, Cultural, etc. /Gespesialiseerde funksies – Sport, Kos, Kunturueel ens.

Public Beaches / Publieke Strande

Yacht Clubs and Mooring / Sieljag Klubs en anker plek

Transport –water taxis and ferries / Transport – water taxies en veerbote

Beleggers wat geintereseerd is om deel te wees van hierdie konferensie kan registreer by die Noord Kaap se Ekonomiese Ontwikkelings Agentskap

(NCEDA) deur ‘n brief of die aanduiding van belangstelling te stuur aan

info@nc-eda.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *