50% Noord-Kaapse onderwys personeel reeds inenting ontvang.

0

Bestendige vordering is deur die Noord-Kaapse onderwysdepartement aangemeld met die veldtog om opvoeders en ondersteuningspersoneel in die provinsie in te ent.

’n Totaal van 7 688 inentings is alreeds op 2 Julie in die provinsie aangeteken.

Sowat 50% van die teikenpopulasie is nou reeds ingeёnt.

Die Noord-Kaapse onderwys department vra dat baie meer opvoeders hul so gou as moontlik beskikbaar moet stel vir die inentings aangesien die spêrdatum van 8 Julie vinnig nader kom.

“Ons glo dat meer onderwysers tydens die skool breuk hul weg na die inentingsterreine sal vind en hulself beter teen KOVID-19 sal bewapen voordat skole weer oopmaak,” sê ’n woordvoerder vir die departement Geoffrey Van der Merwe.

Personeel in die onderwyssektor word versoek om die geleentheid aan te gryp aangesien hulle erken word as voorlinie werkers wat ’n kritieke diens aan ons gemeenskappe lewer en ’n kritieke rol speel om die toekoms van die leerders te beveilig.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.