Adjunk-Minister van die polisie lei Imbizo in Upington

"Die Imbizo fokus daarop om die toenemende dade van drank- en dwelmmisbruik, seksuele misdrywe en ander misdade wat die gemeenskap teister, te bekamp."

0

Die adjunk-minister van polisie, Mnr. Cassel Mathale, sal op Donderdag, 07 Oktober 2021, ‘n gemeenskapsbetrokkenheid teen misdaadvoorkoming in Upington in die Noord -Kaap aanbied.

Die Imbizo fokus daarop om die toenemende dade van drank- en dwelmmisbruik, seksuele misdrywe en ander misdade wat die gemeenskap teister, te bekamp.

As deel van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se voortdurende pogings om die aanhoudende misdade wat die veiligheid van gemeenskappe bedreig, te bekamp.

Poog die gemeenskapsbetrokkenheid om inwoners van Upington ‘n platform te bied om die SAPD te bespreek en betrokke te raak oor die geïdentifiseerde misdade wat die gemeenskap te bevorder en terselfdertyd die betrekkinge tussen die polisie en die gemeenskap in die algemeen te bevorder en te verbeter.

Lede van die media word uitgenooi om die vergadering by te woon:

Datum: 07 Oktober 2021

Plek: Mxolisi Dicky Jacobs -stadion

Leave A Reply

Your email address will not be published.