COVID-19 gevalle by Lenteskool op Garies bevestig

0

Lenteskole is deel van intervensies wat jaarliks gehou word, om te verseker dat spefisieke matrikulante se akedemiese prestasies verbeter.

Leerders word in terme van hulle vakke, asook hule onderskeie prestasies in verskillende vakke geklassifiseer.

Ondersteunings-programme word dan aangebied vir die geklassifiseerde leerders, deur die loop van hul finale jaar.

’n Woordvoerder vir Departement van Onderwys in die Noord-Kaap, Geoffery van der Merwe, bevestig dat die departement verskillende intervensies beplan het, om bystand te bied aan leerders.

Dit kom nadat die COVID-19 pandemie ’n besonderse negatiewe impak op die voltooïng van die kurikilum by skole gehad het, sowel as die groot aantal skooldae wat verlore gegaan het.

Lente-kampe in die Noord-Kaap het plaasgevind vanaf 23 Oktober tot 01 November, by sentrums regoor die provinsie, en sowat 8 000 leerders het die kampe bygewoon.

Die lente-kamp in Garies het op 23 Oktober afgeskop, met alle nodige COVID-19 voorsorgmatreёls in plek.

Sondag-oggend, op 25 Oktober, het een leerder egter simptome van die COVID-19 virus begin toon.

Die leerder is onmiddelik na die hospital ontbied om getoets te word, en ander leerders wat in direkte kontak was is in isolasie geplaas.

Nadat die leerder se uitslae positief terug gekom het, is die leerder en die ander leerders wat in direkte kontak met die leerder was, onmiddelik huis toe gestuur om hulself te isoleer vir 10-dae.

Teen Woensdag, het nog twee leerders moontlike simptome getoon en dieselfde prosesse is gevolg.

“Die departement van gesondheid is onmiddelik genader om ’n massatoetsing te doen, sodat ons kan vasstel of daar ’n COVID-19 uitbraak by die lentekamp is,” sê Van der Merwe.

Hy bevestig dat die lenteskool onder lockdown gesit is, en dat al 129 persone op perseёl getoets is.

“Uit die 129 persone het een toesighouer en een onderwyser positief getoets.”

Saam met die leerder wat eerste positief getoets het, is daar altesaam drie positiewe gevalle, uit die hele kamp aangemeld.

Die kamp is op Saterdag, 30 Oktober gestop en almal moes isoleer, vir ’n tydperk van 10 dae.

Die sentrum is ook die enigste sentrum uit die 49 sentrums regoor die provinsie wat positiewe gevalle bevestig het.

Van der Merwe meen dat alles volgens die nodige gesondheidsprotokolle hanteer was, by die kamp.

Hy sê dat alle leerders steeds eksamen sal skryf met die nodige riglyne, wat gevolg moet word.

Alle leerders sal moreel ondersteun word deur berading-sessies.

“Die departement doen ook ’n beroep op ouers, om af te skaal op hul kinders se daaglikse aktiwiteite en om ’n gunstige klimaat vir studie by die huis te skep.”

Ouers word ook gevra om hul kinders al die nodige ondersteuning te gee.

Leave A Reply

Your email address will not be published.