Dr. Bock bevestig tot Burgemeester van die Nama Khoi – munisipaliteit

"Die Nama-Khoi munisipaliteit moet tot sy volle potensiaal benut word sodat dienste effektief gelewer kan word aan die belastingbetaler, die pensioenaris en almal tussen-in."

0

Dr. Gustav Bock, Voorsitter van die NCM, was op Dinsdag, 23 November ingesweer as die Burgemeester van die Nama-Khoi munisipaliteit.

Met sy inhuldigingsboodskap het hy eerstens sy ondersteuners bedank vir hul lojale ondersteuning aan hul beweging.

Bock hoop dat die kiesers hul sal vertrou om opnuut te begin om verandering te bring.

“Die koalisie met die NCM en die DA is daadwerklik een wat van ‘n baie hoë gehalte is en een wat op beginsels gebasseer is. Daar is ‘n paar dinge wat ons baie duidelik wil maak,” het hy gesê.

Die beweging het aan gemeenskappe belowe hulle sal alles met opregtheid aanpak en dit is presies wat hulle wil doen.

Die Nama-Khoi munisipaliteit moet tot sy volle potensiaal benut word sodat dienste effektief gelewer kan word aan die belastingbetaler, die pensioenaris en almal tussen-in.

Bock sê dat hulle wil fokus op alle werknemers se welstand en indien nodig, sal daar aanpassings gemaak word waar elkeen meer doeltreffend kan funksioneer.

Hierdie koalisie sal dit moontlik maak vir die doeltreffendheid van menslike hulpbronne en doeltreffende gebruik van materiële hulpbronne.

“Ons is nie hier om rond te sit nie. Ons het ‘n instansie wat vir ons gemeenskappe moet werk.  Ons Rand-en-sent sal ook meer doeltreffend aangewend moet word,” het hy bygevoeg.

Daar sal kostebeheermaatreëls in plek gestel word sodat hulle meer kan bereik met dit tot hul beskikking.

Bock het verder gesê dat hy dink baie van hulle het nou al gesien dat hulle nie kan slaplê nie.

Die NCM werk saam met ‘n organisasie wat ook doelgerig is soos hulle – wat onophoudelik sal poog om diensuitnemendheid teenoor die publiek te skep.

Hulle gaan beslis korrupsie in hierdie entiteit ontwortel, sowel as die wanbesteding van die fondse van die mense en belastingbetalers.

Daarom, is dit van kardinale belang om ‘n kultuur te implimenteer van groot aanspreeklikheid binne die munisipaliteit en die pas aan te gee in die strewe na skoon oudits.

“Namakwaland, julle het gesien wat ons as die NCM binne sewe maande bereik het.  Ons was aggressief in ons benadering, want dit is belangrik dat ons julle oortuig dat ons die mense is wat alles in ons vermoë sal doen om lewensstandaarde te verbeter,’’ het die Bock bygevoeg.

Daar is nie meer tyd vir baie praat nie.

Daar is soveel werk wat voorlê en die tyd het aangebreek dat die beweging die gemeenskappe kan wys dat hierdie koalisie een van ‘goue’ standaarde is.

Die tyd het aangebreek dat julle gehoor word…

Die tyd het aangebreek om ‘n verskil te maak…

Die tyd het aangebreek vir verantwoordbaarheid…

Met ons koalisievennoot, sal ons nie verkeerd kan gaan nie….

Ek is Dokter Gustav Bock, jou Burgemeester van die Nama-Khoi Munisipaliteit

Leave A Reply

Your email address will not be published.