Erfenisdag- viering van kulture

"Elkeen moes op dié dag sy eie kultuur, geskiedenis en kultuurgeskiedenis in ere hou."

0

Jaarliks word Erfenisdag op 24 September in Suid-Afrika herdenk en word as ‘n publieke vakansiedag beskou.

Voorheen 1994 het hierdie dag bekend gestaan as Shaka-dag, waartydens Zoeloes hulle koning herdenk het..

Na 1994 is dit omskep in ‘n dag waarop alle kulture hulle eie erfenis kan herdenk en was vinnig herdoop na Nasionale, “Braaidag”.

Met die oorgang na die  nuwe Suid-Afrika het die kabinet besluit dat daar ‘n dag, 24 September, moes wees waarop Suid-Afrikaners, van watter bevolkingsgroepe ook al, hul eie erfenis moes gedenk.

Dit het beteken dat niemand moes vergeet wie en wat hy is en waar hy vandaan gekom het nie.

Elkeen moes op dié dag sy eie kultuur, geskiedenis en kultuurgeskiedenis in ere hou.

Dit is toe Erfenisdag genoem.

Oud-president Nelson Mandela het self die woord “reënboognasie” bedink om Suid-Afrika se uiteenlopende kulture, gebruike, tradisies, geskiedenisse en tale te beskryf.

Erfenisdag moes ’n viering van daardie kleurryke verskeidenheid wees.

Dit is aan die Department van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie, as beskermer van Suid-Afrika se kultuur, opgedra om jaarliks byeenkomste op ‘n nasionale vlak vir Erfenisdag te reël en te bestuur.

Die eerste Erfenisdag was op 24 September 1995.

Erfenisdag gaan egter nie net oor die eie kulture van afsonderlike groepe nie, maar veral ook oor uitreiking oor die verskillende kultuurgrense heen.

Elemente van nasionale eenheid, nasiebou, versoening en landspatriotisme moet dis benadruk word.

Die doel is ook om veral die jeug aan te moedig om Suid-Afrikaners se gedeelde erfenis in ere te hou.

Erfenis is al omskryf as “dit wat ons geërf het: die somtotaal van die natuurlewe en natuurskoon, plekke van wetenskaplike of geskiedkundige belang, nasionale monumente, historiese geboue, kunswerke, literatuur, musiekstukke, mondelinge tradisies en museumversamelings saam met hul dokumentasie.”

As sodanig staan dit ook nie los van die politieke verlede van Suid-Afrika nie.

Soos oud-pres. Mandela op die tweede Erfenisdag in 1996 in ‘n toespraak gesê het: “As ons nasie inderdaad soos die spreekwoordelike feniks uit die as van verdeling en konflik moet verrys, moet ons erkenning gee aan diegene wie se onbaatsugtige werke en talente toegewy was aan hierdie doelwit van ’n nie-rassige demokrasie.”

Bron: Wikipedia

Leave A Reply

Your email address will not be published.