Gemeenskapsbetrokkenheid by die Boegoebaai-hawe en groenwaterstofklusterprojek

 Gemeenskapsbetrokkenheid by die Boegoebaai-hawe en groenwaterstofklusterprojek

http://www.nceda.co.za/

Die Noord-Kaapse regering het die Noord-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelingsagentskap (NCEDA) opdrag gegee om die Boegoebaai-hawe- en Groenwaterstofkluster-projek te bestuur.

Die projek is tans in die voor-uitvoerbaarheidstudiefase wat beoog om teen die einde van September 2022 voltooi te wees, met die oog op verdere ontwikkeling wat die uitvoerbaarheidstudies in Oktober 2023 sal insluit.

Die projek sal in twee fases gestruktureer word,

Fase 1 is die Boegoebaai-hawe en SEZ-ontwikkeling, wat by Boegoebaai geleë sal wees, in die Richtersveld area wat 20km suid van Alexanderbaai is.

Indien die resultate van die uitvoerbaarheidstudies positief is, sal fase 1 oor 5 – 10 jaar gerealiseer word.

Fase 2 sal die instruksie van spoorlyn en pypleiding behels wat sal oorgaan met die implementering van fase 1.

Op grond van bogenoemde beplan NCEDA om individuele werkswinkels te fasiliteer met alle gemeenskappe wat deur die klusterprojek geraak word.

Die werkswinkel/opleiding sal gefokus wees op watter groen waterstof met die gepaardgaande waterstofderivate gepaard gaan; die infrastruktuurbehoeftes van die projek en hoe die gemeenskappe geposisioneer kan word om voordeel te trek uit die projek, met inagneming van vaardighede en ondernemingsontwikkeling sowel as die verbetering van sosiale kompakte.

Die kaart hieronder is die verwagte scenario’s in terme van die spoorkomponent van die projek wat die potensiaal van geleenthede vir verskeie munisipaliteite binne die Namakwa-streek sal hê.

Die eerste gemeenskap wat in Junie 2022 in die Richterveld CPA opgelei is, sal ‘n geslote werkswinkel wees soos die ander om te volg.

Verdere werkswinkels sal in Julie 2022 in Pella, Steinkopf, Concordia, Port Nolloth, Kleinzee en Kamieskroon plaasvind, met senior verteenwoordigers van die Noord-Kaapse regering.

Laasgenoemde is gebasseer op die feit dat elke gemeenskapsvergadering en werkswinkel gesluit sal wees om te verseker dat spesifieke fokus aan elke gemeenskap gegee word.

Bernadine Hearn

Related post