Gereedheid vir die 2021 NSS Eksamen

"Die Departement van Onderwys in die Noord -Kaap (NKOD) is gereed vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) eksamens van 2021 vanaf 27 Oktober tot 6 Desember 2021."

0

Die Departement van Onderwys in die Noord -Kaap (NKOD) is gereed vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) eksamens van 2021 vanaf 27 Oktober tot 6 Desember 2021.

ONDERSTEUNING AAN DIE KLAS VAN 2021

 2021 was ‘n baie moeilike en abnormale skooljaar as gevolg van die impak van die KOVID-19-pandemie.

Die KOVID-19-pandemie het die lewens van leerders op verskillende maniere ontwrig; soos in baie gesinne het geliefdes lewens verloor of lang periodes van siekte gely het, het die klas van 2021 ernstige verliese aan waardevolle leer- en onderrigtyd van graad 11 gedurende hierdie jaar gely.

Onder die ingrypings was die volgende programme:

 • Radiouitsendings, aanlyn inhoudtoepassings, toegang tot Woza Matric TV -uitsendings.
 • Saterdagklasse en naweek-sluitingsessies;
 • Gedifferensieerde inhoudsondersteuning deur vakadviseurs vir problematiese vakke met hoë inskrywing;
 • Die verskaffing van addisionele leermateriaal; en
 • Winter- en lenteskole vir ongeveer 6000 leerders

Benewens hierdie gereelde besoeke aan hoërskole is deur die LUR vir Onderwys, Mnr Z. Monakali, lede van die NK Provinsiale Wetgewer, die DG van die Nasionale Departement van Basiese Onderwys, sowel as die departementshoof en senior amptenare gedoen van die Provinsiale Onderwysdepartement.

Tydens hierdie besoeke is ondersteuningsprogramme gemonitor en matriekleerders is aangemoedig om hul bes te doen.

DIE GEREEDHEID VAN DIE NSS -EKSAMEN VAN 2021

Die departement het die KOVID-19-protokolle wat op alle eksamenprosesse van toepassing is, hersien en versterk.

Die NKOD sal ook by alle ondersoek- en nasiensentrums streng nakoming van die KOVID-19 regulasies en riglyne verseker.

 1. DIE GEDRAG VAN DIE EKSAMEN

Die eksamen vir alle kandidate begin op 27 Oktober 2021 (Engels) en eindig op 6 Desember 2021 (Dansstudies, Musiek en Landboutegnologie).

 1. REGISTRASIE VAN EKSAMENSENTRUM

Alle eksamensentrums is op grond van die nasionale instrument deur die provinsiale en distriksamptenare geoudit.

Die Noord -Kaap het 149 NSS -eksamenskryfsentrums geregistreer.

 1. REGISTRASIE VAN KANDIDATE

Die NSS -registrasie van 2021 is voltooi.

Die NKOD het ‘n totaal van 16 551 kandidate geregistreer, waarvan 13 056 voltydse kandidate vir 2021 NSS is.

Die totale aantal deeltydse kandidate en senior sertifikate is 3 495.

As ‘n kandidaat weens die KOVID-19-infeksie of om enige ander rede nie al die vakke kan skryf nie, kan hy die betrokke vakke gedurende die halfjaareksamens van 2022 Mei/Junie herskryf.

Dit beteken ook dat hul uitslae nie deel sal uitmaak van die finale uitslae van die NSS -eksamen in 2021 nie.

Dieselfde geld die uitslae van deeltydse en Senior Sertifikaat-kandidate, wat nie deel uitmaak van die algehele NSS-uitslae van 2021 nie.

 1. INTEGRITEITSBESTUUR

Die Provinsie laat geen steen onaangeraak om te verseker dat onreëlmatighede in die ondersoek voorkom word nie, veral oneerlikheid en die besit van ongemagtigde elektroniese toestelle soos selfone.

Altesaam 149 hoofopsieners is aangestel en opgelei om ons pogings om onreëlmatighede in die NSS-eksamen in 2021 uit te wis, te versterk.

 1. AFDRUKKE, VERPAKKING EN VERDELING

Al 125 vraestelle word deur die panele van die Departement Basiese Onderwys opgestel.

Die drukwerk, voorverpakking, verpakking en etikettering van alle vraestelle word deur die regering se drukkerye gedoen.

Veiligheidsmaatreëls word getref om elke gedrukte vraestel op te spoor.

Maatreëls is getref om te verseker dat alle kandidate op die dag van skryf hierdie vraestelle betyds sal ontvang.

 1. KEURING VAN MERKERS

‘n Deeglike proses is uitgevoer om te verseker dat kwaliteitnotering van antwoordskrifte in plek is.

Die vereiste nasienerpersoneel is soos volg aangewys:

 • 778 Merkers
 • 165 Senior merkers
 • 81 hoofmerkers
 • 22 Adjunk -merkers
 • 81 Interne Moderators
 • 4 Sentrumbestuurders
 • 8 adjunk -sentrumbestuurders
 • 150 Eksamenassistente
 1. AANVANG EN VOLTOOIING VAN NASIENING

Die NKOD het vier nasien sentrums geïdentifiseer om voorsiening te maak vir 1 289 merkpersoneel en om aan die Kovd-19 protokolle te voldoen.

Die nasiensentrums open op 10 Desember 2021 en antwoordskrifte en vraestelle word by nasiensentrums afgelewer.

Die vaslegging van punte sal tot 22 Desember 2021 plaasvind.

 1. VRYSTELLING VAN RESULTATE

Die nasionale minister van basiese onderwys hou op 20 Januarie 2022 ‘n perskonferensie om die nasionale uitslae bekend te maak.

Die Noord -Kaap maak die NKOD Provinsiale uitslae op 21 Januarie 2022 bekend, wat gevolg sal word deur die Matric Awards.

“Ons vra ons klas van 2021 om baie hard te werk; ons wens hulle sterkte en vasberadenheid toe om hierdie laaste skoolberg te beklim. Mag God hulle harde werk seën met suksesvolle NSS -resultate,” het die NKOD gesê.

Die LUR vir Onderwys, mnr. Zolile Monakali, is op Vrydag 22 Oktober 2021 by die Hoërskool Steinkopf in die Namakwa -distrik die Provinsiale Ondertekeningseremonie. Graad 12 -kandidate van regoor die land sal Vrydag ‘n eed aflê en hulself verbind tot ‘n Nasionale Senior Sertifikaat -eksamen sonder enige onreëlmatigheid.

Leave A Reply

Your email address will not be published.