Hoërskool Garies sonder Geskiedenisonderwyser

"Enorme druk word deur die onderwysers ervaar om vakke aan te bied, waarvoor hulle geensins kwalifiseer."

0

 

Dit het onder  Nfm nuus se aandag gekom dat nog ‘n skool in die Namakwa-distrik sonder ‘n onderwyser sit.

Johanna Cloete, ‘n aktivis vir die gemeenskap van Garies het bevestig dat Hoërskool Garies sonder ‘n Geskiedenis onderwyser sit.

Volgens Cloete is die Departement van Onderwys nie bereid  om vir Garies ‘n geskiedenisonderwyser te stuur nie.

Cloete is alreeds 17 jaar  woonagtig op Garies en sê dat hulle tot en met 2020 nog van ‘n geskiedenis onderwyser voorsien was.

Die  leerplan word omvêr gegooi, want die probleem affekteer die Graad 8’s en 12 van diè skool.

Ouers is veral bekommerd oor hul kinders wat gesiekiedenis as ‘n vak gekies het?

Hoe sal hulle die vak skryf en slaag wil ouers vanaf die Noord-Kaap Onderwysdepartement ?

Garies Hoërskool is ‘n voorheen model-C skool en het in 2000 sy status as Model-C skool verloor.

Volgens ouers behoort hierdie skool dus geen tekorte te het aan gekwalifiseerde onderwysers nie.

Cloete het erken dat die skool nie meer fondse het om ‘n onderwyser te betaal en die onus rus dus op die department om fondse te allokeer om geskikte onderwysers aan te stel.

Die skool wag ook tans terugoering vanaf die NKOD om hul kwintielstatus te verander ten einde meer fondse vanaf die departement te kry.

Enorme druk word deur die onderwysers ervaar om vakke aan te bied waarvoor hulle geensins kwalifiseer nie.

Armoede is nog ‘n uitdaging wat ouers verhoed om hulle kinders na omliggende skole te stuur.

Elke kind het die reg tot basiese onderwys en ouers se pleidooi aan die department van onderwys is om so gou as moontlik vir Hoërskool Garies van ‘n geskiedenis onderwyser te voorsien.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.