Internasionale dag vir ouer persone vind vandag plaas

"Vanjaar se tema is: “Digitale ekwiteit vir alle ouderdomme” en dit voorspel die behoefte van ouer persone om toegang en betekenisvolle deelname te hȇ aan die digitale wȇreld."

0

Die doel hiervan is om bewustmaking te skep oor die belangrikheid van senior burgers in ons samelewing en om hul bydrae te waardeer.

Eerstens verdien ouer persone respek en aandag en daarom word op hierdie dag herinner om tyd af te staan om gaaf en nederig te wees teenoor ouer persone.

Tweedens word jonger persone opgevoed oor die verskeie uitdagings wat bejaardes ervaar soos onder andere: mishandeling en die geestelike en fisiese verswakking wat bejaardes ondergaan.

Ten laaste word die jonger geslag daaraan herinner dat daar steeds baie is om te leer oor hulself en die wȇreld.

Gesels gereeld met ʼn  bejaarde persoon en leer hulle daardeur ken.

Doen vrywillige werk by organisasies wie met bejaardes werk.

Maak gereelde skenkings aan bejaardes.

Help ouer persone wie reeds verswak is om hul te help om hul huistakies te kan verrig.

Vanjaar se tema is: “Digitale ekwiteit vir alle ouderdomme” en dit voorspel die behoefte van ouer persone om toegang en betekenisvolle deelname te hȇ aan die digitale wȇreld.

Bejaardes met fisiese en gesondheidskwessies soos artiritis en Parkinson of verwakte sig mag dit moeilik vind om tegnolgie te gebruik .

Bejaardes twyfel  soms in hul vermoȅ om nuwe tegnologie te gebruik.

Baie bejaardes moet dikwels deur middel van ʼn stadige en geduldige benadering geleer word hoe om tegnologie te gebruik.

Te veel inligting rakende tegnolgie kan verder oorweldigend word vir bejaardes.

Hulle word ook soms finansïeel misbruik, omdat hulle nie instaat is om digitale toestelle te gebruik nie.

Verduidelik die waarde van tegnologie aan ouer persone deur hulle te wys hoe maklik dit is om te video chat bv. met vriende, hul fotos te wys ens.

Addresseer veiligheidsbekommernisse wat hulle mag het deur hulle bv. te wys hoe om wagwoorde (passwords) te skep en daardeur hul inligting te beskerm.

Waarsku hulle om nie aansluitingsversoeke (connection request) te aanvaar van mense wie hulle nie ken nie, persoonlike inligting bekend te maak nie of op verdagte skakels (links) op te druk nie.

Leer ouer persone ook hoe om tegnologie te gebruik op ʼn stadige manier sodat hulle nie oorweldig voel nie.

Skryf vir hulle neer hoe om tegnologie toestelle te gebruik, sodat hulle beter kan onthou.

Wees geduldig in die proses om ouer persone te leer hoe om digitale toestelle te gebruik.

Pas digitale toestelle aan om in  hul fisiese behoeftes te voldoen.

Adviseer hulle om gereeld te oefen hoe om digitale toestelle te gebruik.

Elke bejaarde wie moontlik slagoffers van mishandeling/uitbuiting is weens beperkte vaardigheid oor digitale toestelle aanraai om dit aan te meld by rolspelers soos ondere FAMSA, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en DMD.

Leave A Reply

Your email address will not be published.