Julie is ‘n maand vir bewusmaking oor geestesondheid

"In vergelyking met 14 lande in die WMH-opname, is Suid-Afrika die tweede hoogste vir dwelmmisbruikversteurings (13,3%)."

0

In Suid-Afrika lei een uit elke drie mense aan ‘n geestesafwyking, maar sowat 80% van die mense kry nie behandeling daarvoor nie.

Gedurende Julie, word daar gefokus op  Geestesgesondheidsbewustheid.

Die Suid-Afrikaanse Depressie- en Angsgroep (SADAG), wil  bewusmaking skep om meer mense aan te moedig om hulp, behandeling en ondersteuning te kry.

Daar is 23 “suksesvolle” selfmoorde en ‘n verdere 230 selfmoordpogings elke 24 uur in hierdie land.

Daar moet meer gedoen word om soveel mense te help wat hulpeloos en hopeloos voel.

As gevolg van die hoë voorkoms van depressie en angs in die land, loods SADAG, deur middel van ‘n toekenning van Adcock Ingram Pharmaceuticals, ‘n toegewyde hulplyn vir depressie en angs (0800 70 80 90) wat gratis telefoniese berading en verwysings bied vir inbellers na sielkundiges, psigiaters,  huisartse, hospitale, klinieke, ondersteuningsgroepe, beradingsentrums en ander Nie-Regeringsorganisasies landswyd.

“Stigma is steeds ‘n groot probleem in die Suid-Afrikaanse samelewing. Baie mense weet nie waarheen om te gaan vir hulp  nie. Mense vrees dat hulle ge-oordeel of teen hulle  gediskrimineer sal word, of dat ander sal dink dat hulle swak is. Deur die bevolking oor geestesgesondheid te onderrig, kan ons meer bewusmakingveldtogte skep en meer mense aanmoedig om behandeling te soek,”sê Cassey Chambers betrokke by SADAG.

Gedurende Juliemaand sal SADAG ook bewusmaking skep deur middel van verskillende inisiatiewe:

 • Bekendstelling van die ‘Ek is’-veldtog waarin mense werklike verhale van hul geestesgesondheid vertel. Die veldtog poog om #BreakTheStigma oor mense wat met geestesondheid saamleef, en moedig mense aan om oor hul ervaring te praat en hulle daaraan te herinner dat hulle mense is, nie hul siekte nie.
 • Daar sal aanlyn Facebook Vrydag-geselsies wees met kundiges wat vrae beantwoord rakende uitdagende geestesgesondheidskwessies oor hoe om hulp vir paniek op 10 Julie te kry, en dan sal hulle op 24 Julie om 13:00 en 19:00 die begrip van persoonlikheidsversteurings bespreek.
 • Bevorder SADAG se 250+ ondersteuningsgroepe regoor die land, wat ‘n veilige, sorgsame omgewing bied vir mense wat met ‘n geestesondheid ly, sowel as familielede, die geleentheid te beid om ervarings te deel en ondersteuning te kry.
 • Deel nuttige artikels, inligting en video’s via aanlynplatforms soos die webwerf www.sadag.org facebook (“The South African Depression and Anxiety Group”) en Twitter @TheSADAG

Laaste statistieke oor geestesgesondheid:

 • Meer as 30% van die Suid-Afrika bevolking sal gedurende hul leeftyd ‘n geestesversteuring hê.
 • Een uit elke vier mense in die werksplek is gediagnoseer met depressie.
 • Een uit elke vier vroulike tieners het een of meer selfmoordpogings aangewend.
 • 31,5% tieners het selfmoord gepoog wat mediese behandeling benodig het.

In vergelyking met 14 lande in die WMH-opname, is Suid-Afrika die tweede hoogste vir dwelmmisbruikversteurings (13,3%).

Die sesde hoogste vir angsversteurings (15,8%) en die sewende hoogste vir gemoedsversteurings (9,8%).

Om SADAG te kontak:

 • Tolvrye hulplyn: 0800 70 80 90

 

 • SMS: 31393

  • Facebook: Die Suid-Afrikaanse Depressie- en Angsgroep

 

 • Twitter: @TheSADAG
Leave A Reply

Your email address will not be published.