KhoiKhoi Eerste Nasie Taalbyeenkoms op Steinkopf

0

“Taal en kultuur maak ‘n integrale deel uit van elke individu,” sê die welbekende, baie bekwame juffrou Dorothea Davids.

Davids is ’n gekwalifiseerde KhoiKhoi (KhoeKhoeGowab) onderwyseres en ‘n moedertong spreker van die taal.

‘n KhoeKhoeGoewab byeenkoms, sal vanaf 12 tot 15 Desember op Steinkopf gehou word en Davids gaan die byeenkoms fasiliteer.

“Hierdie byeenkoms sal kunstenaars byeen bring, so ook belanghebbendes om vaardighede aan te leer soos digkuns, sang, toneelspel asook basiese kommunikasievaardighede.”

As gevolg van die onvoorspelbare COVID-19-pandemie, sal net 15 persone geakkomodeer kan word.

Die byeenkoms vind plaas by Hollywood Bets en daar sal kostes aan die geleentheid verbonde wees.

Namakwalanders word uitgenooi om hul identiteit te kom herleef en beleef, by hierdie “een-in-sy-soort” kuktuur-byeenkoms.

Vir meer inligting kan Letitia Louw gekontak word by 078 126 0808, of belangstellendes kan ‘n e-pos stuur aan louwlititi@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.