Kinders hoort in skool volgens SA Skolewet

"Dit is egter belangrik om die registrasiedatums van individuele provinsies na te gaan."

0

Soos bepaal in die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996, is alle kinders tussen 7 en 15 jaar verplig om skool te gaan.

Ouers en voogde moet seker maak dat alle leerders van hierdie ouderdom geregistreer is om skool toe te gaan en dat hul kinders gereeld skoolgaan.

Dit is die verantwoordelikheid van elke ouer en voog om te verseker dat hul kinders vir die daaropvolgende jaar geregistreer is, lank voor die einde van die huidige skooljaar.

Ouers mag kinders tussen April en Oktober registreer wat veronderstel is om die volgende jaar met skool te begin, naby hul huis of werkplek.

Dit is egter belangrik om die registrasiedatums van individuele provinsies na te gaan.

Bykomende dokumente wat vereis word as een nie ‘n Suid-Afrikaanse burger is nie, is:

  • Studiepermit
  • Tydelike of permanente verblyfpermit van die Departement van Binnelandse Sake
  • Bewyse dat u aansoek gedoen het om toestemming om in Suid -Afrika te bly

Openbare skool of onafhanklike skool?

U het die keuse om u kind by ‘n openbare skool of by ‘n onafhanklike skool te registreer.

Openbare skole word deur die staat beheer en onafhanklike skole word privaat bestuur.

Onafhanklike skole moet by die provinsiale onderwysdepartement geregistreer wees.

Openbare skole moet deur die LUR vir Onderwys in die provinsie gestig word.

U kan by die provinsiale onderwysdepartement navraag doen of die skool waarin u u kind wil inskryf, geregistreer is voordat u registrasies en betalings doen.

Noord-Kaap: B White

053 839 6661

brianwhite@ncdoe.gov.za

Leave A Reply

Your email address will not be published.