Komaggas: Predikante ook maar net mens

"Hierdie sameloop van gebeure het die Nama-predikant tot in sy diepste wese geruk."

0

As jy Komaggas binnery en die dorpie so uit die hoogte bespied kan ‘n mens die onrustigheid en vrees in die atmosfeer voel.

Die afgelope week was diè Namakwalandse dorp op baie mense se lippe en veral ook op sosiale media as gevolg van die reeks sterftes op Komaggas.

Tans is daar 8 persone wat gesterf het en wag om begrawe te word.

Nie al hierdie sterfgevalle was KOVID-19 verwant nie .

“Heelwat van hierdie sterfgevalle het my direk geraak omdat dit van my lidmate is. Ek het onlangs nog met Juanita Beukes gesels en sy noem toe aan my dat sy so ‘n bietjie kortasem is en die ambulans wag. Ek het haar nog sterkte toe gewens. Ek het haar die betrokke aand gebel en sy het bevestig dat sy by die hospitaal was op Springbok”, het Dominee Christo Present van die Calvyns Protestante Kerk op Komaggas gesê.

Suster Beukes was opgeneem en aan suurstof gekoppel en later die aand het ds. Present weer by haar ingeloer en sy het gesê dat dit nou beter met haar gaan.

Sy was kortasem en het baie gehoes.

Later het dominee by ander mense verneem dat sy nog 3uur die oggend met hulle op Whats-App gesels het.

So na 10uur die  Sondagoggend het ds. Present nadat hy ‘n oproep van die hospitaal ontvang het, dat sy Suster Beukes ‘n goedstaande lidmaat van sy gemeente op Komaggas afgesterf het.

“Dit het my geruk”, vertel dominee Present wat al vir etlike jare die herder van die gemeente is.

“Jy staan as ‘n berader, vertrooster en predikant en jy moet ‘n boodskap gaan afgee aan ‘n moeder wat alleen in die huis woon wat sy nog onlangs saam haar dogter gedeel het. Jy sien ‘n ma wat nog die vorige dag in die huis was en met wie sy nog mee gepraat het. “ vertel Ds Present, steeds aangedaan deur die soveelste sterfgeval in sy gemeente en gemeenskap waar mense mekaar nog op die bynaam ken, saam woon, saam bid en saam groei as mens.

’n Sterfgeval in so ‘n gemeenskap raak nie net jou as predikant, kerk of gemeente nie.

Dit raak die hele gemeenskap.”

Die ma was vaag onbewus van die boodskap wat dominee moet oordra en het hom heel vriendelik ontvang en vertel van haar dogter wat opgeneem is in die hospitaal.

“Nadat ek haar die doodsberig oorgedra het kon jy agterkom dat hierdie glad nie eens aan die dood gedink het nie. Eers toe my woorde insink het dit haar diep getref en sy het onbedaarlik begin  huil. Ek het toe begin dink aan verlede jaar toe dieselfde Moeder ook haar eggenoot aan die dood afgestaan het,” vertel Dominee.

Die oomblik wat jy troos dink jy nie aan KOVID nie.

Jou doel voor oë is om net te troos waar jy kan.

Haar kleindogter studeer in die  Boland in die Wes-Kaap en hulle moes die nuus aan haar oordra dat haar ma afgesterf het.

’n Dag na hierdie sterfgeval,op Maandag, verneem dominee van nog ‘n sterfgeval.

Alhoewel nie ‘n lidmaat van die CPK kerk nie, maar ‘van ‘n susterskerk.

Dieselfde scenario: die persoon is op pad hospitaal toe met dieselfde simptome en ‘n boodskap volg, dit gaan nie goed met haar nie. Toe weer ‘n boodskap, sy is angstig en bevrees, en dat sy sukkel om asem te haal.

Later die nag het Ds. Present  die boodskap ontvang dat sy dit ook nie gemaak het nie.

Hierdie sameloop van gebeure het die Nama-predikant tot in sy diepste wese geruk.

”Ek is ook maar net mens…”

Leave A Reply

Your email address will not be published.