Lenteskoolklasse in volle swang!

"Leerders in alle grade akademies swakker as gevolg van die groot leerverliese in 2020."

0

Na 18 maande in Suid-Afrika het die Kovid-19 pandemie steeds ’n negatiewe impak op die onderwyssektor.

Volgens Geoffery Van der Merwe, woordvoerder vir NKOD, is leerders in alle grade akademies swakker as gevolg van die groot leerverliese in 2020.

Hierdie leerverliese wat leerprogramme in die 2020 akademiese jaar ernstig in gedrang gebring het, het ontstaan uit onder meer uitgebreide en intermitterende skoolsluitings, gewysigde jaarlikse onderrigplanne, onderwyser en leerder afwesigheid en leerders wat skool bywoon op ‘n rotasiemodel.

Die Noord-Kaapse Departement van Onderwys het dus ten einde die impak van hierdie uitdagings te versag vir die leerders wat die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens oor vier weke gaan skryf, Naweek Lock-Inn– en Saterdagklasse ingestel, asook ‘n hibriede modelintervensieprogram bestaande uit van Skoolgebaseerde Instap en Residensieël (vir swakker leerders) lenteskole vanaf 30 September tot 9 Oktober 2021 vir geïdentifiseerde Graad 12-leerders.

Die Maart 2021-assesseringsresultate is gebruik as basis vir leerderidentifikasie by 97 onderpresterende hoërskole in die Provinsie.

Altesaam 54 onderrigfigure is aan die instapsentrums en 68 onderrigure aan die residensiële sentrums toegeken.

Twee-uur periodes (3 periodes per dag) sal by instapsentrums gevolg word en alle skole het ‘n persoonlike, gestruktureerde tydtafel ontvang.

By die residensiële sentrums sal elke tydperk 1 uur en 10 minute lank wees (6 periodes per dag).

‘n Maksimum van 6 vakke sal by instapsentrums ondersteun word en ‘n Maksimum van 3 vakke sal by residensiële sentrums ondersteun word waar 165 tutors, 98 toesighouers en 46 sekuriteitspersoneel aangestel is.

Die Lenteskole sal spesifiek fokus op die volgende:

Intense en streng hersiening en konsolidasie van problematiese inhoud;

Versterking van antwoordtegnieke;

Analise van gestruktureerde vrae;

Leerders se vermoë om tyd effektief te bestuur tydens assessering te verbeter;

Opheffing van leerder selfbeeld en vertroue; En

Die hoofdoel is om vlak vordering in prestasie te bewerkstellig deur hersiening en konsolidasie.

Wat word van leerders verwag:

Gedissiplineerde gedrag wat te alle tye vertoon moet word;

Toon respek aan tutors, medeleerders, studieleiers en adminpersoneel;

Wees stiptelik vir alle klasse;

Toon totale gehoorsaamheid vir reëls;

Wees bewus daarvan dat jy ‘n besoeker aan die sentrum is en dus respekvol teenoor eiendom is;

Voltooi alle huiswerk oefeninge;

Betrokke te raak by besprekings in die klas;

Voldoen aan die no-tolerance vir dwelmgebruik / misbruik.

Wat van ouers verwag word:

Maak seker dat leerders by instapsentrums daagliks bywoon en stiptelik is;

Maak seker dat leerders wegneem-huis oefeninge voltooi;

Huishoudelike take te verminder om leerders die geleentheid te bied om tuisoefeninge te voltooi;

Leerders te motiveer en aan te moedig.

Wat word van opvoeders verwag:

Wees stiptelik vir alle klasse;

Wees goed voorbereid;

Om lewendige bespreking aan te moedig en te bemiddel;

Voldoen aan daaglikse hersiening / tutoring plan;

Wees bewus van differensiasie;

Verseker dat leerders alle tuisoefeninge voltooi;

Bespreek antwoorde op alle vrae in tutoriale;

Dissipline in die klas af te dwing;

Weerhou daarvan om leerders deur negatiewe opmerkings te ontmoedig.

Die Onderwysdepartement doen alles in sy vermoë om verbeterde leerderprestasie in alle grade te verseker.

Die Departement doen ‘n beroep op ouers en alle skoolgemeenskappe om voort te gaan om hul kinders te ondersteun en ‘n bevorderlike omgewing by die huis te skep om te studeer.

Die aktiewe deelname en betrokkenheid van ouers in hul kinders se opvoeding is van kardinale belang, veral gedurende hierdie tyd van die jaar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.