LUR van Onderwys bring oplossing na HS Garies

"Nadat die LUR verneem het dat die SBL die skool gesluit het, het hy onderneem om die skool te besoek."

0

Die LUR vir  Onderwys in die Noord-Kaap , Zolile Monakali,  het die afgelope week met die ouers en die skoolbeheerliggaam (SBL) van Hoërskool Garies vergader.

Monakali se kantoor het die griefskrif van die ouers en SBL twee weke gelede ontvang.

Die griefskrif het gehandel oor die tekort aan opvoeders by  die skool  terwyl die distrikskantoor aandag aan die probleem gegee het.

Nadat die LUR verneem het dat die SBL die skool gesluit het, het hy onderneem om die skool te besoek.

Monakali het Dinsdag (13/4) na  die ouers en SBL se griewe geluister oa: opvoedertekort en te min personeel by die skool se koshuis.

Volgens die LUR word opvoeders aan skole allokeer gebaseer op die leerdersgetalle by ‘n openbare skool.

HS Garies  het 227 leerders op hul skoolrol en die skool kwalifiseer dus vir 8 opvoerders.

’n Addisionele opvoeder was reeds aan die skool gegee wat totaal tot op 9 te staan bring.

Na onderhandeling met die SBL was daar ooreengestem dat daar twee addisionele opvoeders aangestel word sodat daar seker gemaak word dat onderrig en leer plaasvind en die leerders  skool sal bywoon.

Die seuns-en meisieskoshuis het ‘n tekort aan personeel en daar is net 6 personeellede vir beide koshuise.

Algemene-assistente sal aangestel word en hul kontrakte sal verleng word tot aan die einde van die jaar sodat die koshuis optimaal funksioneer.

Die LUR het sy kommer uitgespreek oor die 11 skooldae vanaf 29 Maart wat die leerders verloor het weens ‘n gebrek aan kommunikasie tussen die ouergemeenskap, die SBL en die onderwysdepartement.

Dit was verder beklemtoon dat hierdie verlore onderrigtyd ingehaal moet word en verskeie voorstelle was ter tafel gelê wat insluit: ekstra klasse en onderrig in die  komende skolevakansie.

Die ouers het aangedui dat Hoërskool Garies voorheen ‘n Model-C skool was, maar huidiglik staan dit nie meer as een bekend nie.

Ouers wie se kinders diè skool bywoon, is woonagtig in ‘n agtergeblewe gemeenskap, is werkloos, die uitdaging van Kovid en die skool is huidiglik ‘n kwintiel 5.

Hoërskool Garies was voorheen ‘n Model-C skool en ‘n kwintiel 5 skool.

Die leerders kom van omliggende dorpe waar werkloosheid ‘n uitdaging is.

Ouers het versoek dat die skool se kwintielindeling verander moet word om dit te verander na geen fooie skool.

Dit is ‘n uidaging wat oral oor in die provinsie ondervind word, het Monakali gesê.

Hy het beloof om dit op nasionale vlak aan te spreek om die kwintielindeling van die skool te verander.

Die akademiese program het Woensdag 14/4 hervat te HS Garies.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.