Namakwaland begroet ‘n geliefde dominee

"De Wet was ‘n mentor, ‘n pa vir soveel mense  wie se deur nooit toegestaan het vir iemand wat hulp nodig gehad het, ongeag ras, geslag of klas."

0

Ds. Sampie Snyders van die Verenigde Gereformeerde  Kerk (VGK) in Kuboes het aan die gemeenskap bevestig van die afsterwe van Ds. Paul Jakobus de Wet.

Ds. De Wet was deel van die leraarsforum van Radio Nfm en was die voltydse leraar by VGK Springbok.

Ds. Snyders was deel van die Ring van Steinkopf waar Ds. De Wet as voorsitter gedien het tot en en met sy siekte.

Ds. de Wet is die  oggend ure van 13 Mei oorlede weens KOVID-19 verwante simptome.

“Mag sy siel in vrede rus en dat sy familie vrede sal vind in Christus. Die heengaan van ‘n Gesant van God laat inderdaad ‘n  groot leemte.”

Ds. Conroy  Terreblanche van VGK Concordia vertel:’ “Wanneer ek dink aan Paulus Jakobus de Wet, dan dink ek aan iemand wat sy gesin baie lief gehad het, iemand wat sy roeping geleef het, omgegee het vir sy naaste en in vrede geleef het in sy gemeente en die gemeenskap .”

“Ek sal altyd sy opgewekte lag onthou “, vertel Ds Angie Gholl.

De Wet was ‘n mentor, ‘n pa vir soveel mense  wie se deur nooit toegestaan het vir iemand wat hulp nodig gehad het, ongeag ras, geslag of klas.

Die heengaan van ‘n geliefde leraar laat beslis ‘n groot leemte in die breë Namakwaland.

Terreblanche noem dat de Wet se nagedagtenis ge-eer word.

Sy voorbeeld van onvoorwaardelike en opregte Christenskap was oral sigbaar en dit is die wens van sy familie dat hierdie gebaar sal voortleef.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.