Namakwaland Kampus hou weer Registration Roadshow!

0

Die plaaslike NCR TVET Kollege op Okiep, Namakwaland Kampus, se registrasieproses vir die tweede semester vir die 2021 akedemiese jaar skop af!
Aanlyn registrasies is reeds vanaf 1 Junie oop en studente word aangemoedig om aanlyn aansoek te doen vir registrasie.
Aanlyn registrasies sal egter 20 Augustus sluit.
Die Registration Roadshow is ook ‘n inisiatief wat Namakwaland Kampus geneem het om die registrasie proses vir studente te vergemaklik.
Namakwaland Kampus sal verskeie omliggende dorpe besoek en studente sal in hul tuisdorpe kan registreer.
NB: DIE REGISTRASIES IS SLEGS VIR DIE TWEEDE SEMESTER.
Studente kan vir die volgende krususse registreer:
-Business Management N4-N6
-Public Management N4-N6
-Tourism N4-N6
-Financial Management N4-N6
-Human Resource Management N4-N6
Die volgende dokumente sal benodig word:
NB: Alle dokumente moet gesertifiseer wees.
-Kopie van student se identiteitsdokument (ID)
-Laaste uitslae (Matriek uitslae)
-Beide ouers se ID kopieё
-Ouers se huweliksertifikaat of ‘n beëdigde enkelouer verklaring
-Salarisbewys van albei ouers of ‘n Werkloosheidsverklaring
-Bewys van adres
-ID kopie of geboorte sertifikaat van elke persoon in die huis waar student woonagtig is
-Dood sertifikaat indien ouers afgesterf het
-Bewys van bankrekening van student

Foto: Verskaf

Namakwaland Kampus sal die volgende dorpe op die volgende datums besoek:
– 14 Junie 2021: Kuboes, VGK Kerk Saal om 11:00
– 14 Junie 2021: Sandrift, Gemeenskap Saal om 15:00
– 15 Junie 2021: Alexanderbaai, Jeugsentrum om 12: 00
– 16 Junie 2021: Port Nolloth, Drop Inn Centre om 15:00
Sizamile om 18:00
– 17 Junie 2021: Lekkersing, Gemeenskap Saal om 11:00
– 17 Junie 2021: Eksteenfontein, Gemeenskap Saal om 14:00

Foto: Verskaf

Vir enige verdere informasie kan u die kampus skakel by 027 744 1360/ 027 744 1440

Leave A Reply

Your email address will not be published.