Namakwaland Kampus neem registrasies na dorpe

Namakwaland Kampus gaan tussen 27 en 29 Januarie dorpe in die Nama Khoi regsgebied besoek.

0

Die plaaslike NCR TVET Kollege op Okiep, Namakwaland Kampus se registrasieproses vir die 2021 akademiese jaar het onlangs geopen.

Namakwaland Kampus het die inisiatief geneem om hierdie jaar die registrasies na dorpe in die Nama Khoi regsgebied te neem, deur middel van ‘n “Registration Roadshow”.

Namkwaland Kampus sal by die volgende plekke wees vanaf 27 Januarie tot 29 Januarie, tussen 09:00 en 17:00:

 • Okiep Namakwaland Kampus
 • Steinkopf Gemeenskapsaal
 • Concordia Gemeenskapsaal
 • Nababeep Junior Klub saal
 • Bersig Moberg Biblioteeksaal
 • Carolusberg Gemeenskapsaal
 • Springbok Skousaal
 • Matjieskloof Gemeenskapsaal

Studente moet die volgende gesertifiseerde dokumente saamneem vir die registrasieproses:

 • Kopie van student se identiteitsdokument (ID)
 • Laaste uitslae (Matriek uitslae)
 • Beide ouers se ID kopieё
 • Ouers se huweliksertifikaat of ‘n beëdigde enkelouer verklaring
 • Salarisbewys van albei ouers of ‘n Werkloosheidsverklaring
 • Bewys van adres
 • ID kopie of geboorte sertifikaat van elke persoon in die huis waar student woonagtig is
 • Dood sertifikaat indien ouers afgesterf het
 • Bewys van bankrekening van student

Voornemende studente moet kennis neem dat alle dokumente gesertifiseer móét wees.

Vir enige verdere informasie kan u die kampus kontak by 027 744 1360/ 027 744 1440.

Leave A Reply

Your email address will not be published.