Nasionale Gestremdheidsregte-bewusmakingsmaand

"3 Desember is die Internasionale Dag van Persone met Gestremdhede, en word ook as Nasionale Gestremdheidsregte-bewusmakingsdag gevier."

0

Suid-Afrika vier jaarliks tussen 3 November en 3 Desember Nasionale Gestremdheidsregte-bewusmakingsmaand.

3 Desember is die Internasionale Dag van Persone met Gestremdhede, en word ook as Nasionale Gestremdheidsregte-bewusmakingsdag gevier.

Gestremdheid is die gevolg van ‘n gestremdheid wat fisies, kognitief, verstandelik, sensories, emosioneel, ontwikkelingsgestremdheid of ‘n kombinasie hiervan kan wees.

‘n Gestremdheid kan vanaf geboorte teenwoordig wees, of gedurende ‘n persoon se leeftyd voorkom.

Die Gestremdheidsbewusmakingsmaand bied ‘n geleentheid vir almal om hierdie hindernisse uit die weg te ruim en om die lewenskwaliteit van mense met gestremdhede te verbeter deur konkrete optrede.

Die Departement van Vroue, Jeug en Mense met Gestremdhede is verantwoordelik vir die dryf van die regering se agenda vir gelykheid, en bemagtiging in terme van diegene wat met gestremdhede leef.

Leave A Reply

Your email address will not be published.