Noord-Kaap hou Provinsiale Groei- en Beleggingsraad

 Noord-Kaap hou Provinsiale Groei- en Beleggingsraad

Foto: Verskaf

Premier van die Noord-Kaap, Dr. Zamani Saul, het saam met Lede van die Uitvoerende Raad Dinsdag, 22 Februarie 2022 die Provinsiale Groei- en Beleggingsraad (NGK) bekendgestel.

Die Raad is daarop gemik om beleggers en ander rolspelers strategies te lok met die doel om die ekonomie van die Provinsie te laat groei, om oplossings aan te spreek vir uitdagings wat die mense in die Provinsie ervaar, soos die aanspreek van armoede, ongelykheid en werkloosheid.

Die ontwikkeling van vaardighede, die skep van werksgeleenthede sowel as die skep van nuwe nywerhede bly die sleutel tot die werk van die NGK.

Die Raad is ‘n sleutelkomponent van die nuwe Geïntegreerde Bestuur, Koördinering en Diensleweringsmodel wat voortspruit uit die Provinsiale Groei- en Ontwikkelingsplan (visie 2040), ‘n 20 jaar plan wat streef na ‘n Moderne, Groeiende en Suksesvolle Provinsie.

Die NGOS bestaan uit plaaslike, nasionale en internasionale denkleiers, ekonome, sosiale wetenskaplikes, omgewingskundiges, politieke wetenskaplikes, bestuur spesialiste, innoveerders en tegniese kundiges afkomstig uit die akademie, privaatsektor, arbeid, gemeenskap, burgerlike samelewing en gemeenskapsgebaseerde organisasies.

Die raad sal uit vier werkstrome bestaan, naamlik:

1.) Ekonomiese transformasie, groei en ontwikkeling

2.) Sosiale gelykheid en menslike welsyn

3.) Omgewingsvolhoubaarheid en veerkragtigheid

4.) Doeltreffende en doeltreffende bestuur asook kies ‘n uitvoerende span om te verseker dat die werk van die Groei- en Beleggingsraad effektief gekoördineer word.

Die inlywing van die NGOS sal binnekort gehou word, die datum sal gekommunikeer word.

Bernadine Hearn

Related post