Onderwysers in die hart om onderwys te herstel

Die aanbeveling aangaande die status van onderwyspersoneel vir hoër onderwys is in 1997 aangeneem om die aanbeveling van 1966 aan te vul deur onderwyspersoneel in hoër onderwys te dek.""

0

Wêreldonderwysersdag word jaarliks op 5 Oktober herdenk om alle onderwysers se bydrae oor die hele wêreld te vier.

Dit herdenk die herdenking van die aanneming van die IAO/UNESCO -aanbeveling van 1966 rakende die status van onderwysers, wat maatstawwe stel met betrekking tot die regte en verantwoordelikhede van onderwysers, en standaarde vir hul aanvanklike voorbereiding en verdere opleiding, werwing, indiensneming en onderrig- en leeromstandighede.

Die aanbeveling aangaande die status van onderwyspersoneel vir hoër onderwys is in 1997 aangeneem om die aanbeveling van 1966 aan te vul deur onderwyspersoneel in hoër onderwys te dek.

Wêreldonderwysersdag word sedert 1994 gevier in samewerking met die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO), UNICEF en Education International (EI).

“Op Wêreldonderwysersdag vier ons nie net elke onderwyser nie. Ons doen ‘n beroep op lande om daarin te belê en hulle te prioritiseer in pogings om onderwys te herstel, sodat elke leerder toegang het tot ‘n gekwalifiseerde en ondersteunde onderwyser. Kom ons staan saam met ons onderwysers!”

Anderhalf jaar na die KOVID-19-krisis fokus die Wêreldonderwysersdag in 2021 op die ondersteuning wat onderwysers nodig het om ten volle by te dra tot die herstelproses onder die tema “Onderwysers in die hart om onderwys te herstel”.

‘n Reeks wêreldwye en streeksgebeurtenisse van vyf dae sal die effek van die pandemie op die onderwysberoep toon, doeltreffende en belowende beleidsreaksies beklemtoon en die stappe stel wat nodig is om te verseker dat onderwyspersoneel tot hul volle potensiaal ontwikkel.

Hierdie jaar vind Wêreldonderwysersdagvieringe plaas in samewerking met die vergadering van die Gesamentlike ILO-UNESCO-komitee van deskundiges oor die toepassing van die aanbevelings rakende onderwyspersoneel (CEART), wat van 4 tot 8 Oktober 2021 duur.

Leave A Reply

Your email address will not be published.