Onverantwoordelike optrede van gemeenskappe kan lei tot uitputting van gesondheidswerkers

0

“Emosioneel gaan dit nie goed nadat die provinsie ‘n doktor aan Covid-19 verwante komplikasies verloor het”, dus die woorde van Dina Beukes, distrikhoof van die department van gesondheid in die Namakwa distrik.

Sy het verwys daarna dat dit moelik is vir haar om emosioneel stabiel te bly, maar dat sy kop bo water hou.

Beukes se fokus is op die gesondheidswerkers en hoe die gemeenskap hulle kan bystaan , sodat hulle beskerm kan word.

Die begin van elke nuwe jaar word  met nuwe ernergie aangevat en daar word self uitgesien na die uitdagings en dit word met positiwiteit aangepak.

Wanneer November en Desember nader kom, begin die energie vlakke te daal.

In die werksopset word daar afgeskaal aan sekere aktiwiteite, sodat die energie vlakke weer gevul kan word by die einde van die jaar.

Covid-19 het geweldige emosies na vore gebring en energie is gedreineerd dit het n groot negatiewe impak veral op die gesondsheidswerkers, dus doktors, verpleegsters, gemeenskaps gesondheidswerkers, en almal wat deel uitmaak van die sektor.

Die pandemie se uitdagings en vereistes is veeleisend wat gelei het moeghied  van personeel en verslapping in dienste.

Beukes doen ‘n beroep op die gemeenskappe in en rondom die Namakwa distrik deur hulself te beskerm, om sodoende na die gesondheidswerkers se veiligheid om te sien wat kyk na die  welstand van die gemeenskappe.

Gemeenskappe moet diè werkers ondersteun.

Ambulans personeel is bekommerd oor die misbruik van alkohol in die tyd van die Coronavirus pandemie en dat dit ‘n negatiewe uitwerking op ambulans dinste sovel as die bree gemeenskap  het.

Afstande  die paaie en n tekort aan ambulanse plaas nog ‘n groter risiko op die ambulans dienste, terwyl personeel reeds min , oorwerk is en wat hulself nog moet beskerm teen Covid-19.

Die moraal van die gesondheidswerkers raak al hoe laer namate die einde van die jaar nader kom.

Die gemeenskap moet weet dat die gesondheidswerkers ook moeg raak en hul energie vlakke kan ook laag word.

Hulle hardloop nie op reserwe energie nie.

Ongelukke verhoog gedurende die feesseisoen in Namakwaland, selfdood gevalle styg, verdrinkings neem toe, onnatuurlike sterftes as gevolg van sosiale misbruike waar aanrandings en verkragtings verhoog.

Al die euwels kom na vore en die gesondheidswerkers raak nie meerder nie, maar word minder en hulle moet opgepas word en waardeer word.

Daarby bygevoeg die gemeenskappe moet die werkers se hande omhoog hou, sodat hulle hul bes kan lewer  in die verhoging na die gesondheids aanvraag.

Gemeenskappe tree nog altyd onverantwoordelik op teenoor die Corinavirus pandemie.

In vlak een van die staat van inperking was sekere verslappings gedoen om die ekonomie te versterk.

Dit word ondersteun, maar dit kan nie gedoen word ten koste van lewens nie.

Dit kan wel gedoen word as elkeen sy deel bydra om die gemeenskap veilig te hou.

Gemeenskappe moet die Covid-19 maatreëls gereeld toepas, dra van maskers, sosiale distansïering, gereelde was en sanitering van hande.

In die Nama Khoi regsgebied wanneer daar by vriende en familie gekuier word, veral wanneer dit ‘n groter groep is, moet maskers gedra word.

Daar was gevalle waar families in groot groepe gekuier het en mekaar aangesteek het met die Coronavirus, baie van die families het goed daaruit gekom enis gelukkig dat daar nie sterf gevalle was nie.

Sterfgevalle as gevolg van Covid neem baie toe onder die jongmense en dit gebeur meer in Upington.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.