OPVOLG: Namakwaland Kampus neem registrasies na dorpe

Namakwaland Kampus is gereed om studente te verwelkom.

0

Namakwaland Kampus het ’n Registration Roadshow tussen 27 en 29 Januarie 2021 van stapel gestuur.

Die kampus se registrasie-span het verlede week die volgende plekke besoek:

 • Okiep Namakwaland Kampus
 • Steinkopf Gemeenskapsaal
 • Concordia Gemeenskapsaal
 • Nababeep Junior Klub saal
 • Bersig Moberg Biblioteeksaal
 • Carolusberg Gemeenskapsaal
 • Springbok Skousaal
 • Matjieskloof Gemeenskapsaal

Die span van Namakwaland Kampus het vandag hul werksaamhede voortgesit op Kuboes en Komaggas.

Studente kan vir die volgende kursusse registreer:

INGENIEURSWESE STUDIES

 • National Certificate Vocational (NCV) Level  (inskryf vereiste: Graad 9)
 1. PLP
 2. Kantooradministrasie (Office administration)
 3. Elektries (Electrical)
 4. Draaier en Passer (Fitter and Turner)
 5. Motowerktuigkundige (Diesel Mechanic)
 • N1 & N2
 1. N1-inskrywings vereistes: Graad12, geslaag met Wiskunde of Fisiese Wetenskap
 2. N2-inskrywings vereistes: Graad12, geslaag met Wiskunde of Fisiese Wetenskap
 • Elektries (Electrical)
 • Ketelmaker (Boilermaker)
 • Motorwerktuigkunde (Diesel Mechanic)

 

BESIGHEIDSTUDIES

 • N4 & N6 (Inskrywings vereiste: Graad 12 geslaag)
 1. Menslike Hulpbronne Bestuur (Human Resource Management / HR)
 2. Bestuursassistent (Management Assistant)
 3. Openbare Bestuur (Public Management)
 4. Besigheidsbestuur (Business Management)
 5. Toerisme (Tourism)

Studente moet die volgende dokumente saam neem om te registreer:

 • Kopie van student se identiteitsdokument
 • Laaste uitslae (Matriek uitslae)
 • Beide ouers se ID kopieё
 • Ouers se huweliksertifikaat of ‘n beëdigde enkelouer verklaring
 • Salarisbewys van albei ouers of ‘n Werkloosheidsverklaring
 • Bewys van adres
 • Kopie van ID of geboorte sertifikaat van elke persoon in die huis waar student woonagtig is
 • Dood sertifikaat indien ouer/s afgesterf het
 • Bankrekening besonderhede van student

Voornemende studente moet kennis neem dat alle dokumente gesertifiseer móét wees.

Vir enige verdere informasie kan u Namakwaland Kampus kontak by, 027 744 1360 / 027 744 1440.

Foto: Verskaf
Leave A Reply

Your email address will not be published.