OPVOLG: Water, mees belangrike bron (Pella)

"Van die individuele skuld is oor die R100 000."

0

Raadslid van Pella, Linda van Wyk, verduidelik raad se kant van die storie.

Van Wyk het bekend gemaak dat die raad drie agtereenvolgende vergaderings met die gemeenskap van Pella gehou het.

Waarvan die volgende onderwerpe onder bespreking was; die pyplyding, die dam, sowel as die voorafbetaalde waterstelsel.

Verotte ondergrondse pyplyne, wat reeds vanaf die afdelingsraad ge-installeer was veroorsaak dat baie water ondergronds verlore gaan.

Pella het ‘n dam, maar weens die groei van die gemeenskap laat dit geen ander keuse as om nog ‘n dam te bou.

Dit sal die gemeenskap van water voorsien en ‘n aanwins wees vir die dorp.

Die raad sit huidiglik met ‘n baie hoë waterrekening by Sedibeng weens die water vermorsing deur verotte pype en onbetaalde rekeninge.

Die skuld kan nie vereffen word weens onbetaalde rekeninge van gemeenskapslede en dit lei daartoe dat Sedibeng dreig om elke maand die rekening wil afsny.

Die raad het in die vergaderings die Pella gemeenskap gevra om reëlings te tref om elke maand ten minste ‘n R100 op hul rekeninge te betaal, maar daar is nog steeds geen reaksie.

Van die individuele skuld is oor die R100 000.

Die raad het navorsing gaan doen en gekyk na oplossings.

Van Wyk self was ook eers teen die waterstelsel en het gevoel dat dit die gemeenskap sal benadeel.
Die belangrike faktor wat die regering elke dag deel is dat gemeenskappe hul munisipale rekeninge moet betaal.

Daar is instandhoudingswerk wat moet plaasvind.

Die vewagting dat die Oranje Rivier deur Pella loop en water is verniet moet geeilimineer word.

Van Wyk se “Die gemeenskap kan nie sonder water wees nie en die raad is daar tot hulle diens”

Leave A Reply

Your email address will not be published.