Plaaslike kerke sluit aan by die “nuwe normaal”

0

Die dodelike en verwoestende COVID-19 pandemie het ‘n negatiewe uitwerking gehad op plaaslike inwoners, besighede en instansies soos skole en kerke.

Met die aanvang van Suid-Afrika se nasionale inperking, kon kerke nie enige dienste, bidure of fondsinsamelingsprojekte hou nie. Geloofsleiers is as gevolg hiervan gemaan om ook “digitaal” te begin preek en aan te sluit by die “nuwe normaal” van alledaagse dinge doen.

Dit het ook tot gevolg gehad dat lidmate van kerke en bejaardes, Die Boodskap per WhatsApp-oudio of aanlyn kon ontvang. In Namakwaland het dit nogal stress onder die oumensies gelaat, omdat hulle nie so konfyt is met die hele storie nie.

Een ding het wel uitgestaan: Almal het aangepas.

Soos die jaar na ‘n einde kom en die land nou op ‘n laer vlak van inperking verkeer, kon kerke weer hul lidmate toelaat in die “Huis van die Here”, natuurlik onder streng COVID-19 veiligheidsmaatreëls.

Die Verenigde Gereformeerde Kerk op Concordia is èèn van die kerke wat die COVID-19 pandemie ernstig ag, en hul uiters bes probeer om hul lidmate veilig en gemotiveerd te hou.

Die VG Kerk hou elke jaar hul immergewilde kerkbasaar, maar gaan dit hierdie jaar bietjie anders doen as waaraan gemeenskapslede gewoond is.

“Die kerkbestuur het die inisiatief geneem om die basaar as die: “Koop en Loop Kerkbasaar” te doop, wat aanduiding gee dat belangstellendes nie hierdie jaar kan sosialiseer nie.”

Die geleentheid is ook opverdeel in twee dae, om ‘n vlaag van mense te vermy wat kan bydra tot die verspreiding van die virus.

Lidmate word gevra om op Vrydag en Saterdag (11 & 12 Desember), die plaaslike kerkbasaar te ondersteun, deur hul versnapperings en lekkernye te koop en tuis te gaan geniet.

Lidmate en belangstellendes word aangeraai om met die VGK Concordia kerkraad kontak te maak, vir meer inligting oor die basaar.

Alle COVID-19 veiligheidsmaatreëls sal tydens die basaar gevolg word, soos die dra van maskers, gereelde sanitering en screening by aankoms, asook sosiale distansiëring.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.