Provinsiale Gesondheidsdepartement het sy driedaagse konsultatiewe begrotings-lekgotla afgesluit

 Provinsiale Gesondheidsdepartement het sy driedaagse konsultatiewe begrotings-lekgotla afgesluit

Foto: Verskaf @Noord-Kaap Gesondheidsdepartement

Woensdag, 23 Februarie 2022, het die Provinsiale Gesondheidsdepartement sy driedaagse konsultatiewe begrotings-lekgotla wat by De Werf Lodge in Keimoes gehou is, afgesluit.

Die sessie is toegespreek deur LUR Lekwene wat die noodsaaklikheid beklemtoon het om in die gesondheidsbehoeftes van die mense te voorsien.

Die LUR het breedvoerig gepraat oor die departement se verbintenis om by SCM-beleide te hou, insluitend die vermindering van die las wat medico-regsdienste op departementele hulpbronne geplaas het.

Die vergadering is ook deur die Provinsiale Tesourie toegespreek oor die huidige fiskale posisie van die provinsie en MTBR-vooruitsigte.

Die sessie het gepoog om die implementering van die Strategiese Plan te assesseer.

Dit is belangrik aangesien hierdie jaar die middeltermyn van die sesde administrasie en die implementering van die visie van die departement van “‘n Moderne gesondheidstelsel wat kwaliteit sorg aan ‘n groeiende provinsie lewer” is.

Die Departement sal die implementering van sy strategiese plan versnel, om te verseker dat die departement op gesondheidsdiensleweringsdoelwitte reageer.

Kritieke intervensies is geïdentifiseer om gesondheidsuitkomste te verbeter.

Die sleutel hiervoor is om die stryd teen KOVID-19 te versterk, seker te maak dat dienste in distrikte versterk word en om die verbetering van finansiële bestuur aan te spreek.

In terme van laasgenoemde is ‘n omvattende projekplan aanvaar.

Die sessie het ‘n mediumtermyn strategie aanvaar om te werk na ‘n skoon oudit.

Dit het ook strategieë ontwikkel om ‘n skoon oudit te bereik.

Dit is ‘n meduimtermyndoelwit wat gekenmerk word deur spesifieke doelwitte en intervensies.

Die sleutel hiervan is plaaslike verkryging en 30 dae betaling van diensverskaffers.

Bernadine Hearn

Related post