STEINKOPF : HEENGAAN VAN LEGENDARIESE ONDERWYSMAN LAAT GROOT LEEMTE

"Hy is later na die Noord-Kaap herontplooi en verskeie senior posisies in die ANC beklee."

0

Die heengaan van Mnr. Jacobus van Wyk (alombekend as Meester Boeboe) van Steinkopf, het as ‘n groot verlies gekom vir die gemeenskp van die Namakwa-distrik.

Sy heengaan  laat ‘n geweldige groot leemte in die provinsie.

Van Wyk was ‘n deurwinterde leerkrag soos bestempel deur talle oudleerders en kollegas.

Hy het aan die destydse Hewatt Onderwyskollege in Athlone, Wes-Kaap, studeer en begin sy onderwysloopbaan in 1974 op Pofadder.

In 1975 het hy op Steinkopf, sy tuisdorp, by die Sekondêre Skool vir twee dekades onderwys gegee.

Die onderwyskorps sal hom onthou as pedagoog par excellence in veral vakke soos  Geografie , Geskiedenis en Wiskunde.

Van Wyk was ‘n onderwyser van die ‘ou skool’, deeglik, netjies  en ernstig in sy roeping vir die gemeenskap wat hy vir soveel jare gedien het.

Hierdie tipe kaliber onderwyser kry jy nie meer nie, vertel verskeie kollegas wat jare saam met hom gewerk het.

Hy het hart en siel ingeleef in sy Aardrykskundelesse, sy Wiskunde verduidelikings was verstaanbaar, duidelik en akkuraat asook sy sigbare ontsteltenis oor die verdraaide feite in die Geskiedenishandboeke van destyds.

In 1995 het hy die Onderwys vaarwel geroep waarna hy hom in die openbare politiek begewe het.

Hy is in Februarie 1997 as ANC-Lid van die Parlement te Kaapstad ingesweer.

Hier was hy ondermeer gekies tot Voorsitter van die Portfolio Komitee van Waterwese en Bosbou (DFA, 10 Sept 2009).

Hy is later na die Noord-Kaap herontplooi en verskeie senior posisies in die ANC beklee.

Hy was ondermeer Hoofsweep van die ANC in die Noord-Kaapse Provinsiale Wetgewer.

Hy was ook voorheen die LUR vir Behuising en Plaaslike Regering asook van Veiligheid en Skakeling.

Van Wyk  was daarna ook die Speaker van die Wetgewer tot en met 2013 toe hy uit die pos bedank het.

Op daardie stadium het die provinsiale sekretaris van die ANC, Zamani Saul, gesê dat van Wyk herontplooi is as burgemeester van die Nama-Khoi Munisipaliteit.

Mnr Van Wyk se heengaan laat inderdaad ‘n groot leemte in die onderwysgemeenskap, die breër Namakwaland asook in politieke geledere  waar hy sy kundigheid met vrug aangewend het.

Mag sy siel in vrede rus.

Meester ons salueer jou!

Leave A Reply

Your email address will not be published.