Toegang tot alkohol bespreek by NK openbare verhore – leemtes oor wetsontwerp steeds onder soeklig

"Wat verder tot die  probleem bydra is 'n wanverhouding tussen die Kinderwet en die Skolewet, wat nie kinders ouer as 16 verplig om op skool te wees nie."

0

Die Parlement se Portefeuljekomitee oor Maatskaplike Ontwikkeling het gesê openbare verhore oor die Kinderwysigingswetsontwerp in Kimberley was ‘n groot sukses.

Inwoners van Kimberley was vasberade in hul ondersteuning van die wetsontwerp.

Alkoholverkope aan kinders

Inwoners van Sol Plaatje Plaaslike Munisipaliteit wil hê dat wette wat die verkoop van alkohol aan kinders verbied, versterk word.

Tans word kinders se toegang tot alkohol nie voldoende gemonitor nie en dra dit by tot verhoogde sosiale disintegrasie.

“Die verkoop van alkohol aan jongmense lei tot toenemende misbruik van alkohol en middels van jongs af,” het inwoners gesê.

Wat verder tot die  probleem bydra is ‘n wanverhouding tussen die Kinderwet en die Skolewet, wat nie kinders ouer as 16 verplig om op skool te wees nie.

Jongmense wat die skool verlaat het, het uitstekende kliënte geword vir tavernes en sjebiens wat naby skole sake doen.

Hulle het gesê hoewel die wet duidelik is oor die verkoop van alkohol aan kinders, is daar ‘n probleem met informele drankverkooppunte wat naby skole geleë is.

Hulle vra dat bykomende polisie na tavernes en sjebiens ontplooi word om te verseker dat eienaars nie alkohol aan minderjarige kliënte verkoop nie.

Pleegsorg vertragings

Vertragings in die pleegsorg stelsel het ‘n nadelige uitwerking op kinders.

Inwoners vra vir vinniger prosesse wanneer dit by pleegsorgaansoeke kom.

“Vertragings in die aansoekprosesse stel kinders bloot aan skadelike omgewings wat hul groei en ontwikkeling negatief beïnvloed,” het inwoners gesê.

“Lang en uitgerekte prosesse verhoed dat pleegouers aansoek doen vir die pleegsorgtoelaag by die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid,” het hulle bygevoeg.

Die deelnemers het ook ‘n beroep op die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling gedoen om maatskaplike werkers te ontplooi wat nader aan die skole woon om die uitdaging van die gebrek aan vervoer die hoof te bied.

Inwoners het gesê maatskaplike werkers is nie in staat om vinnig te reageer en sake te hanteer nie omdat hulle nie toegang tot vervoer het nie.

Vaders se regte op toegang tot hul kinders

Ten spyte van oorweldigende steun vir die wetsontwerp, was daar ‘n sterk konsensus dat die wetsontwerp nie die regte van ongetroude vaders wat goeie trou toon om hul kinders te onderhou voldoende aanspreek nie.

Ander het kommer uitgespreek dat die wetsontwerp nie die ouerlike verantwoordelikhede van ongetroude vaders aanspreek nie.

Die wet in sy huidige vorm verplig net vaders om kinderonderhoud te betaal.

Die deelnemers het aangevoer dat vaders slegs tot finansiële ondersteuning beperk is en dat hulle nie noodwendig daaglikse ouerlike verantwoordelikhede soos kindersorg hoef na te kom nie.

“Kinders het ook ‘n gevoel nodig om aan hul vaders te behoort,” het hulle gesê.

Sommige inwoners meen die wetsontwerp fokus meer op die regte van kinders as die regte van ouers.

Hierdie vervanging van kinders se regte oor hul ouers s’n bedreig die stabiliteit van gesinne en lei tot hul disintegrasie.

“Daar moet ‘n billike balans tussen die regte van kinders en ouers wees,” het hulle aangevoer.

Die wetsontwerp gee ook aan kinders die reg om toestemming te gee oor mediese aangeleenthede sonder die medewete van hul ouers.

“Ouers is aanspreeklik vir hul kinders se mediese uitgawes en op grond daarvan behoort hulle betrokke te wees by kwessies van toestemming oor mediese kwessies wanneer dit by hul kinders kom.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.