Werksgewers gaan inspeksie besoeke ontvang deur die Departement van Arbeid

Die werknemer kan eis tot die laaste van dag van indiensneming.

0

Die departement van Arbeid deel inligting rakende die werkloosheidversekerinsgsfonds (WVF), sê Eunice Watt oorspronklik van Kimberley maar tans in Springbok.

Die inspeksie besoeke by besighede gaan plaasvind die week tussen die 15 en 19 Maart 2021.

Die inspeksie se hoofdoel is om te verseker dat werkgewers se dokumenstasie in plek is.

Werkers wat bygedra het tot die WVF kan eis as hul afgedank word, dit wil sê as hul kontak tot ‘n einde kom of as hul werkgewers bankrot is.

Huishulpe wat vir meer as een werkgewer werk kan eis as hulle by een van hul werkgewers hul werk verloor het of as hul werkgewer tot sterwe kom.

Die werknemer kan eis tot die laaste van dag van indiensneming.

Die huidige dienskontrak moet verstryk word, voordat daar weer vir die WVF geregistreer word en dit moet binne een jaar geskied.

Voorheen was dit ses maande.

Krediete sal nie verloor nie, maar wel ‘n kans om aansoek te doen.

Die departement werk op ‘n vier jaar basis, dit wil sê die laaste vier jaar van die werknemer word uitbetaal.

Watt het bekend gemaak dat hulle die week in Namakwaland besig is met ‘n blits inspeksie.

In terme van die WVF gaan daar oudits gedoen word.

Salaris rekords , aanteken registers en betaal rol word aangevra sodat alles geverifieer kan word.

Werkgewers sal kennis ontvang word voor inspeksie besoek sal plaasvind.

Sou iets nie in plek is nie, dan kry die werkgewer 14 dae om sy huis in orde te kry.

Na die 14 dae kry hy weer ‘n kennisgewing waarvan hy dan 5 dae het.

Sou hy versuim om binne die 5 dae die dokumenstasie te voorsien, word dit voor gaan lê by die CCMA, wat dit alternatiewelik gaan voorlê by die Arbeidshof.

Die amptenare is baie ernsig wanneer dit kom by hulle inspeksies.

Die onus lê by die werkgewer, wat amptenare kan verwys na die boekhouer of die rekenmeester om enige uitstaande dokumentasie te verkry.

Kantore is gestationeer in Kimberley en werknemers is welkom om te skakel as hulle enige navrae het.

Watt het haar selnommer gedeel as die werkgewers enigsins met haar wil kontak maak, 082 302 2606.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.