Aanlyn aansoeke vir leerders oop – NKOD

 Aanlyn aansoeke vir leerders oop – NKOD

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/05/empty-classroom_elementary-school-middle-school-high-school.jpg

Die Noord-Kaap departement van onderwys (NKOD) beskou vroeë inskrywing as ‘n prioriteit vir die begin van ‘n suksesvolle skooljaar.

NKOD open die 2023 Aanlyn Leerder Toelatings vanaf 23 Mei 2022 om 09:00 tot 20 Junie 2022 om 24:00, slegs vir graad R, 1 en 8 aansoeke.

Ouers/wettige voogde kan direk by skole aansoek doen vir toelating en plasings vir alle ander grade.

Ouers moet aanmeld by die NKOD se  Online Learner Admissions-webwerf by www.ncdoeadmissions.org om die aansoekproses te voltooi wat uit 3 stappe bestaan, (1) Ouer-/wettige voog-registrasie (2) Leerderprofilering en (3) Aansoek. Ouers moet al drie stappe voltooi vir die aansoek om voltooi te word.

Die volgende dokumente moet binne 7 dae na die aansoek ingedien word:

Suid-Afrikaanse burgers:

• ‘n Afskrif van die ouer/wettige voog ID (of beëdigde verklaring in ‘n geval waar die ouer / wettige voog nie ‘n identiteitsdokument het nie);

• Bewys van Huisadres (‘n Munisipale rekening in die naam van die ouer met die huisadres wat tydens aansoek gebruik is OF ‘n Wettige huurooreenkoms tussen die huurder en die eienaar van die eiendom / Verhuurder);

• Kind se Geboortesertifikaat of ‘n beëdigde verklaring of ‘n beëdigde verklaring;

• Kliniekkaart / Bewys van immunisering (Gr R en 1);

• Die mees onlangse graad 7-leerdervorderingsverslag.

Nie-Suid-Afrikaanse burgers:

• Leerder geldige studiepermit/ Asielsoeker/ Vlugtelingpermit/ Tydelike of Permanente verblyf uitgereik deur DHA;

• Ouer/ Wettige Voog Paspoort/ Asielsoeker/ Vlugtelingpermit/ Tydelike of Permanente verblyf uitgereik deur DHA;

• Bewys van Huisadres (‘n Munisipale rekening in die naam van die ouer met die huisadres wat tydens aansoek gebruik is OF ‘n Wettige huurooreenkoms tussen die huurder en die eienaar van die eiendom / Verhuurder)

• Bewys van immunisering (Gr R en 1)

• Die mees onlangse graad 7-leerdervorderingsverslag

Al die aansoeke sal oorweeg en aanbeveel word as suksesvolle of onsuksesvolle aansoeke gebaseer op die volgende gerangskik kriteria:

1. Indien die aansoekerleerder(s) reeds ‘n broer of suster het wat die skool van aansoek bywoon in die jaar van indiening (broer of suster beteken ‘n leerder wat ten minste een ouer het wat ook die ouer is van die leerder wat reeds daardie skool bywoon.

2. Indien die woonplek van die aansoekerleerder(s) in dieselfde woonbuurt is as waar die skool aansoek gedoen het;

3. Indien die woonplek (residensiële voorstad) van die aansoekerleerder(s) aangrensend is aan die voorstad van die skool waarvoor aansoek gedoen word;

4. Aansoekende leerder(s) wie se ouer/voog ‘n werknemer by die skool is, het aansoek gedoen;

5. Indien plekke oorbly nadat al die bogenoemde aansoekers plekke aangebied is, moet ander aansoekers, in die volgorde van die posisie van die aansoek, aanbeveel word.

Die bogenoemde voorskrifte met betrekking tot die kriteria is nie van toepassing op spesiale skole, tegniese skole, vaardigheidskole of nywerheidskole nie.

Ter voorbereiding vir die 2023-leerdertoelatings het die Departement Omsendbrief No 17 van 2022 uitgereik om skole te lei en die tydraamwerke te wysig om die aanlyn-leerdertoelatingsproses in Openbare Gewone Skole te bestuur.

Bernadine Hearn

Related post