Opleiding en konsultasie met verkose Richtersveld gemeenskapseiendomsvereninging

 Opleiding en konsultasie met verkose Richtersveld gemeenskapseiendomsvereninging

Foto: Verskaf

Die Noord-Kaapse Provinsiale Regering het via NCEDA ‘n opleiding- en konsultasieprogram saam met die Richtersveld Gemeenskapseiendomsvereniging oor Groen Waterstof, al sy fasette en moontlike implikasies vir die Richtersveld en breër Namakwa-gemeenskap uitgerol.

Dit sal die eerste van verskeie van hierdie opleiding en konsultasies wees wat regdeur die Namakwa-distrik volg.

Dit is gebaseer op die liggaam van kennis en sektorspesifieke besonderhede wat duidelik word oor die tegnologie, industrie-infrastruktuurvereistes en die daaropvolgende sosio-ekonomiese implikasies wat relevant is vir groen waterstof.

Hierdie inligting moet gebruik word om gemeenskappe toe te rus vir die vestiging van hierdie sektor se lewensvatbaar en volhoubaarheid in die Noord-Kaap.

In Julie 2022 sal hierdie inligting, soos gedeel op die 25ste Junie 2022, deur die Namakwa-distrik uitgerol word volgens die geaffekteerde gebiede.

Elke area sal ‘n unieke rol hê en ‘n areaspesifieke benadering sal gevolg word met inagneming van Fase 1 en Fase 2 van die projek.

Fase 1 van die projek behels die voorgestelde hawe en Spesiale Ekonomiese Sone en begin dus by die Richtersveld-gebied, terwyl Fase 2 die hinterland-konnektiwiteit via spoor en pypleiding behels.

Die vergadering van Saterdag, 25 Junie 2022, is spesifiek belê met die Richtersveld CPA verkose lede volgens leiding van die administrateur, Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.

Hierdie lede het ook toe goedgekeur en versoek dat die voorgelegde inligting die nedersettings Kuboes, Sandrift, Lekkersing en Eksteensfontein uitgerol word.

Dit het ook tydens die genoemde sitting duidelik geword dat daar genoeg waninligting versprei is wat insluit dat tydens ‘n onlangse besoek van die Premier aan Duitsland ooreenkomste met betrekking tot Richtersveld grond onderteken is en dat die sitting van Saterdag uitgeroep is om grondooreenkomste te onderteken.

Dit is nie feitelik nie, geen grondooreenkomste is onderhandel of onderteken nie en die besoek aan Duitsland was spesifiek vir die Prieska Power Reserve-projek.

Die Noord-Kaapse regering en gemeenskapskollektief het bevestig dat dit ‘n opleiding- en konsultasie sessie was en dat soortgelyke sessies uitgerol sal word om die res van die Namakwa-distrik te dek.

Dit het duidelik geword dat kommunikasie en toegang tot inligting rakende die groenwaterstofsektor, die implikasie vir die Noord-Kaap en spesifiek die Namakwa-distrik gevestig en gekommunikeer moet word.

Daar is ook ooreengekom dat die regering en gemeenskappe ‘n vennootskap moet bou en ‘n vertrouensverhouding moet bou gebaseer op die beginsel van gemeenskapskonsultasie.

‘n Goed gekoördineerde en befondsde stakingspoging was teenwoordig by die sessie, nie verteenwoordigend van die genooide Richtersveld CPA-lede wat verkies is nie.

Daar is twee keer kennis geneem van hul bekommernisse en sal tydens die breër kommunikasie sessies aangespreek word.

Die presiese datums in Julie 2022 vir die gemeenskapskonsultasies sal mettertyd volg en sal via die munisipaliteite gekommunikeer word.

Bernadine Hearn

Related post