Is aandag soek ‘n versteuring?

 Is aandag soek ‘n versteuring?

Histrioniese persoonlikheidsversteuring (HPD) lê in die dramatiese groep van persoonlikheidsversteurings.

Mense wat met HPD gediagnoseer is, het ‘n groot begeerte na aandag, maak onvanpaste verskynings, oordryf hul gedrag en emosies en smag na stimulasie.
Hierdie versteuring is baie algemeen, alhoewel min wel hiermee gediagnoseer word.
Daar word beweer dat mense met hierdie versteuring vol energie, dramaties, entoesiasties, ekstrovert en baie flankeer.

Hulle het ook ‘n hoë funksionerende, beide sosiaal en professionele persoonlikheid.

Meesal het hulle goeie sosiale vaardighede, al is hulle geneig om dit te gebruik om ander te manipuleer om hulle die middelpunt van aandag te maak.

HPD kan ook ‘n persoon se sosiale en romantiese verhoudings beïnvloed, sowel as hul vermoë om verliese of mislukkings te hanteer.

Individue met HPD versuim dikwels om hul eie persoonlike situasie realisties te sien, maar dramatiseer en oordryf eerder hul probleme.

Hulle raak verveeld met situasies en verkies dalk om van frustrerende gebeure te onttrek in plaas daarvan om dit nie dit aan te vat nie.

Hulle smag na nuutheid en opwinding.

Courtney Saal

Related post