Kinderbeskermingsweek bewusmakingsveldtog aan die gang

 Kinderbeskermingsweek bewusmakingsveldtog aan die gang

Foto: Verskaf @Noord-Kaap SAPD

Op 31-05-2022 tussen 11:00-12:00 is ‘n besoek aan Hoërskool Upington deur Upington FCS gebring waar ongeveer 80 leerders van hul graad 11-jaargroep toegespreek is.

Hierdie geïntegreerde program is gelei deur Adjudant- Offisier Nte, en ondersteun deur:

.Departement NVG

•Departement van Justisie

•Departement van Onderwys

•ACVV

Die fokus was op Geslagsgebaseerde Geweld en Vrouemoord.

‘n Ferm praatjie is aan die leerders gelewer oor hoe om hulself op sosiale uit te druk, met die klem op die beskerming van hul privaatheid te alle tye.

Afknouery binne skole het ook deel van die bewusmaking gevorm.

Verder is die verskil tussen verkragting en statutêre verkragting aan die aanwesige leerders uiteengesit.

Die afsluiting van hierdie program het gevolg deur ‘n Vraag en Antwoord sessie.

Kinderlyn- en SAPD-noodnommers is aan hulle gegee.

Bernadine Hearn

Related post