Persverklaring: Burgemeester ywerig vir ekonomiese groei

 Persverklaring: Burgemeester ywerig vir ekonomiese groei

https://www.facebook.com/drgustavbock/

Die onlangse Burgemeestersontbyt met die privaatsektor, staatsdepartemente, Nama Khoi munisipale Raad en ander belanghebbendes, was ’n eerste in sy soort vir die munisipale distrik.

Die Burgemeester, Dr. Gustav Bock en die Speaker Rodney Kritzinger sowel as senior munisipale amptenare het op Vrydadg, 10 Junie saam met hierdie betrokkenes byeengekom om na geleenthede te kyk en watter hulpbronne beskikbaar is om die lewensstandaard van inwoners te verbeter.

Maatskappye soos Vedanta Zinc International (Gamsberg) en Orion Minerals het voorleggings gedoen van hul bestaande en toekomstige inisiatiewe om ekonomiese ontwikkeling en werkskepping te bevorder.

Daar was ook van die geleentheid gebruik gemaak om die munisipaliteit se geïntegreerde ontwikkelingsplan (IDP) en konsepbegroting aan dié groep voor te hou.

Dr. Bock het gesê alhoewel daar toewyding was  van die privaatsektor vir ontwikkeling, sal daar na gekyk word vir volhoubaarheid van inisiatiewe.

“Ons sal ’n proaktiewe benadering moet inneem om dinge begin laat gebeur. Ons is afhanklik van elke rolspeler in die ekonomiese sfeer, sowel as die staatsdepartemente om bydraes te maak,” het Dr. Bock gesê.

Verder, sal die kantoor van die Burgemeester daarna kyk om gereeld met staatsdepartemente en betrokkenes in die privaatsektor en die plaaslike sakekamer byeen te kom om vordering te bespreek.

Bernadine Hearn

Related post