Pixley Ka Seme Distrik Onderwys Lekgotla aan die gang

 Pixley Ka Seme Distrik Onderwys Lekgotla aan die gang

Die Noord-Kaapse departement van onderwys het vandag die Pixley Ka Seme Distrik Onderwys Lekgotla by Hoërskool De Aar.

Die doelwitte van die Opvoedkundige Lekgotla sal fokus op aanspreeklikheid, strategieë om leerders se akademiese prestasie te verbeter, kwaliteit en standaarde te verbeter deur ‘n konsultasieproses.

Onder presterende hoërskole sowel as onder presterende vakke sal die middelpunt van die Onderwys Lekgotla wees.

Courtney Saal

Related post