Voormalige hoof van die Noord-Kaapse departement van gesondheid pleit onskuldig in huurskandaal van R96 miljoen

 Voormalige hoof van die Noord-Kaapse departement van gesondheid pleit onskuldig in huurskandaal van R96 miljoen

https://find-it.co.za/wp-content/uploads/2020/04/91873395_1006715179722635_6150706455671472128_o-720×380.jpg?v=1586245508

Die saak teen die voormalige hoof van Noord-Kaapse gesondheidsdepartement, dr. Dion Theys, het Dinsdag in die Kimberley-handelsmisdaadhof begin, waar Theys onskuldig gepleit het op die klagtes teen hom.

Theys word aangekla van die oortreding van artikel 86 (1) van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (PFMA), wat verband hou met onwettige huurooreenkomste ten bedrae van R96,094,163,60.

Theys is in die hof om te antwoord op bewerings van die staatsaanklaer, advokaat Isaac Mphela, dat hy uit hoofde van sy portefeulje die rekenpligtige beampte in die Noord-Kaapse departement van gesondheid was, toe die beweerde onwettige huurkontrakte onderteken is.

Dokumente toon dat Theys na bewering drie huurooreenkomste met JP Hugo Trading gesluit het, ten bedrae van meer as R90 miljoen.

Die drie huurooreenkomste is aangegaan sonder om behoorlike PFMA-voorskrifte en verkrygingsprosesse te volg.

Die eerste huurooreenkoms is op 12 Julie 2010 gesluit en dit is die staat se bewering dat Theys die huurooreenkoms aangegaan en gesluit het, sonder om enige verkrygingsprosesse te volg en sonder om die redes vir die afwyking van die uitnodiging van mededingende tenders aan te teken.

Ingevolge die huurooreenkoms is 60 kamers vir die tydperk van 27 Junie 2010 tot 30 Junie 2011 verhuur vir 60 verpleegstudente teen ‘n koste van R120 per student per dag.

Die tweede huurkontrak was geldig vanaf 1 November 2010 tot 30 April 2011 vir 41 verpleegstudente teen R3 600 per student, en die derde huurkontrak het gestrek van 1 Julie 2011 tot 30 Junie 2012 vir 200 studente teen R210 elk.

Die vervolging voer aan dat Theys “onwettig” en “moedswillig” versuim het om aan bepalings in die PFMA te voldoen.

Die rol van die rekenpligtige beampte, wat die staat in sy hofstukke uiteengesit het, was om te verseker dat die Departement van Gesondheid ‘n toepaslike verkryging- en voorsieningstelsel handhaaf wat regverdig, billik, deursigtig, mededingend en kostedoeltreffend is.

Hulle het ‘n plig gehad om ongemagtigde, onreëlmatige en/of vrugtelose en verkwistende uitgawes te voorkom.

Die staat het in sy akte van beskuldiging onderstreep dat artikel 217 van die Grondwet bepaal dat wanneer ‘n staatsorgaan in die nasionale, provinsiale of plaaslike sfeer van regering kontrakteer vir goedere of dienste, dit moet doen in ooreenstemming met ‘n stelsel wat billik, deursigtig, mededingend en koste-effektief is.

Nog ‘n belangrike punt wat die Staat in sy akte van beskuldiging uitgelig het, is dat daar, ingevolge Tesourie-regulasies, van rekenpligtige beamptes vereis word om binne 10 werksdae na die toekenning van alle gevalle waar goedere en dienste bo die waarde is, aan die betrokke Tesourie en die Ouditeur-generaal te rapporteer.

Mojalefa Senokoatsane, NVG-woordvoerder, het gesê: “Die klagstaat skets dat die beskuldigde, wat destyds die rekenpligtige beampte was, nie by die PFMA-voorskrifte en verkrygingsprosesse gehou het oor hoe die staatskas aangewend moet word nie.”

Theys is uit op borgtog van R30 000 en sy borgtog is verleng tot die afsluiting van die verhoor.

Bernadine Hearn

Related post