Concordia-inwoners veg vir hul grond en regte.

 Concordia-inwoners veg vir hul grond en regte.

Wet 9 dorp, Concordia Trancaa kommitee het op Maandag ,30 Mei 2022 saam met Radio NFM gesels oor die doel van hul organisasie se bestaan.
Die Trancaa kommitee is saam gestel deur inwoners van Concordia, wat ingelig is oor die geskiedenis van die dorp, asook die wat bereid is om te veg vir dit wat aan hulle behoort.
Die hoofdoel van die Trancaa transformasie is sodat die inwoners van Concordia die regte op hul grond terug kan kry en self verantwoordelik kan neem daarvoor. Die kommitee is ook gestig om mense bewus te maak en in te lig oor wat die proses behels.
Die rede waarom die Trancaa gestig was, is omdat mense hul grond self wil bestuuren oordra na hul volgende geslag en generasie.
“Ons wil graag verandering bring asook verantwoordelikheid neem vir ons grond”, sê Mnr Joshua Cloete, die ondervoorsitter van die Trancaa kommitee.
Die meeste lede van die kommitee bestaan meestal uit senior burgers van die dorp, en hierdie span nooi graag almal uit om deel te maak van die geveg en die gemeenskap te ondersteun in die projek.

Courtney Saal

Related post