LUR Manapole veroordeel misbruik van vroulike plaaswerkers tydens menseregte-dag debat

 LUR Manapole veroordeel misbruik van vroulike plaaswerkers tydens menseregte-dag debat

https://www.foodformzansi.co.za/wp-content/uploads/2021/06/d1856641-6876-4ab6-9896-cde3dc6cdbbc.jpg

As deel van die herdenking van Menseregte, sê die LUR vir Landbou, Omgewingsake, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, me. Mase Manopole, die departement sal plaaswerkersveldtogte verskerp.

Zandisile Luphahla, media skakelbeampte en woordvoerder van die LUR het gesê dat daar gaan ‘n spesiale fokus wees op vroue en meisiekinders wat in baie gevalle mishandel en gemarginaliseer word op plase regoor die provinsie.

Sy het Dinsdagmiddag (15 Maart 2022) die Noord-Kaapse Provinsiale Wetgewer tydens die Menseregtemaand-debat in Kimberley toegespreek.

Menseregtedag wat jaarliks op 21 Maart gevier word, is as gevolg van ‘n  veldtog regoor die land, waarin apartheidspolisie 69 mense in 1960 in Sharpeville doodgeskiet en vermoor het.

Die tragedie het bekend gestaan as die Sharpeville-slagting en dit het die Apartheidsregering se doelbewuste skending van menseregte aan die wêreld blootgelê.

LUR Manopole het gesê die regering sal die grondwet in gebruik neem en seker maak dat almal ‘n reg het op billike arbeidspraktyke.

Hierdie reg strek tot alle plaaswerkers, of hulle permanente of seisoenale werkers is.

Sy het gesê die departement sal voortgaan om in te gryp en die lewensbestaan van plaaswerkers in die landbousektor te verbeter.

“’n Voorbeeld hiervan is wanneer tydens plaasinspeksie deur ons amptenare wat deur die Departement van Arbeid vergesel was, in Twee Strome Boerdery, in die ZF Mgcawu-distrik, gevind is dat vroulike plaaswerkers in perdestalle gehuisves is en die plaaseienaar huurgeld van hul salarisse aftrek, vir wat hy ‘huurgeld vir verblyf’ noem – dit is absurd en totaal onnodig,” het LUR Manopole gesê.

LUR Manopole het gesê die boer is ‘n waarskuwing gegee en onmiddellik opdrag gegee om die vroulike plaaswerkers na ‘n gebied te skuif waar hulle in gemak en waardigheid kan leef.

LUR het gesê die plaaswerkers en plaasbewoners se regte is menseregte, soos vasgelê in die Handves van Regte.

· Plaaswerkers het inherente waardigheid en die reg dat hul waardigheid gerespekteer en beskerm word.

· Hulle het die reg op vryheid van assosiasie, insluitend die reg om vakbonde te stig en aan te sluit en kollektief te beding.

· Die regte van hul kinders op toegang tot veilige skoolopleiding en beskerming.

· Die regte op ‘n ordentlike lewenstandaard, gesondheid en welstand. Toegang tot staatsdienste soos gesondheid, basiese munisipale dienste, maatskaplike sekuriteit en registrasie van geboorte.

Bernadine Hearn

Related post