Noord-Kaapse munisipaliteit moet reggestel word

 Noord-Kaapse munisipaliteit moet reggestel word

https://www.groblershoop.co.za/wp-content/uploads/2017/08/kheis-image-300×225.jpg

Die Openbare Beskermer, Busisiwe Mkhwebane, het aan die Noord-Kaap se !Kheis Plaaslike Munisipaliteit ‘n lys gegee van regstellende stappe wat sy verwag om geneem te word na aanleiding van wanadministrasie in die munisipaliteit.

Sy het onlangs onthul die munisipaliteit skuld die Pensioenfonds R4 miljoen vir uitstaande werknemers se pensioenbydraes.

1. Binne 60 werksdae, moet toepaslike stappe geneem word om ‘n volledige oudit van sy betaalstaatstelsel uit te voer met die ingang van Mei 2018 tot op datum, om te verifieer dat alle bydraes wat van sy werknemers afgetrek is na opskorting van die aftrekorderstelsel, aan die begunstigdes oorbetaal is waarvoor sodanige bydraes bedoel was, en om enige ander werknemers te identifiseer wie se begunstigdes nie dienooreenkomstig betaal is nie.

2. Betrek binne 90 werksdae die Nasionale en Provinsiale Tesourie om te help met die herstel van enige voordele wat moontlik opgeskort is as ‘n direkte gevolg van die wanadministrasie wat deur die Openbare Beskermer aan die kant van die Munisipaliteit gevind is.

3. Neem toepaslike stappe ten opsigte van dissiplinêre stappe teen die amptenare van die Munisipaliteit, wie vasgestel is dat hulle bygedra het tot die uitgawes wanbestuur van die Munisipaliteit wat gelei het tot die versuim om betalings aan die Pensioenfonds en ander entiteite te maak.

4. Vra skriftelik om verskoning aan Jafta Bothman en ander geaffekteerde werknemers van die Munisipaliteit vir die versuim om die bedrae wat van hul salarisse afgetrek is aan die Pensioenfonds en ander begunstigdes te betaal en hulle in te lig oor die stappe wat geneem word om die situasie reg te stel.

5. Vestig ‘n interne klagtemeganisme om te verseker dat klagtes teen prosesmislukkings en interne beheertekortkominge van die Munisipaliteit vinnig opgelos word.

6. Verseker dat die Interne Oudit-eenheid op ‘n jaarlikse basis die toereikendheid en doeltreffendheid van die Munisipaliteit se stelsel van interne beheer om risiko’s te bestuur, hersien.

Daar word van die Speaker van die munisipaliteit, Koos Esau, verwag om die toepaslike stappe te neem om te verseker dat die Munisipale bestuurder gereeld aan die Raad verslag doen oor alle uitgawes aangegaan deur die Munisipaliteit aan personeelvoordele, soos beoog deur artikel 66 van die MFMA.

Mkhwebane het ook gesê die Leeuw moet binne 30 werksdae vanaf 28 Februarie 2022 ‘n aksieplan indien oor die implementering van die regstellende aksies.

“Die indiening van die implementeringsplan en die implementering van die regstellende aksie sal, in die afwesigheid van ‘n hofbevel, nagekom word binne die tydperk wat in hierdie verslag voorgeskryf word om te voorkom dat die Openbare Beskermer minag word,” sluit die verslag af.

Bron: OFM-nuus

Bernadine Hearn

Related post