Van Greunen gesels oor die belegging van R7 biljoen

Die algemene bestuurder by Black Mountain Mining se Gamsberg Operasie het verlede week tydens ‘n onderhoud met NFM meer lig kom werp op die onlangse belegging van R7 biljoen aan die Noord-Kaapse regering.

Pieter Van Greunen is vanaf 2019 deel van BMM en Vedanta Zinc International.

Uit sy 30-jaar ervaring in die mynbedryf, is Van Greunen se grootste om by te dra tot die groei van mense en gemeenskappe.

Kortliks, is hy verantwoordelik vir die Black Mountain Complex.

Hy het bevestig dat R7 biljoen goedgekeur is deur die direksie, vir die ontwikkeling van die Gamsberg Fase-2 projek.

‘n Massiewe belegging van $ 466 miljoen/ R 7 biljoen was deur Vedanta Zinc International aan die Noord-Kaapse mynbou-industrie gemaak, en word beskou as een van die grootste beleggings in Suid-Afrika.

Die doel is om die Gamsberg-myn, wat alreeds ‘n paar jaar in operasie is, te verdubble deur die kapasiteit daarvan te vergroot.

Huidiglik is Gamsberg ‘n oopgroef myn en 60 miljoen ton rots word elke jaar verwyder.


Die uitbreiding van Fase-2 op Gamsberg sal ‘n toename in dubbel die hoeveelheid erts voorsien, en daarom sal werkenemers nóg konstruksievoertuie verdubbel.


Wat die digitalisering van die myn betref, is dit hoog op die agenda en sluit dit kameras en sekuriteit vir die veiligheid van mynbedrywighede in.


Werksgeleenthede sal voorsien word, aangesien die Black Mountain Mining Complex alreeds 1 600 permanente werkenemers benodig en ook 1 600 op Gamsberg.


Tydens konstuksie sal daar tussen 2 500 en 3 000 werkers benodig word.


Khâi Ma-inwoners sal voorkeur geniet en opleiding sal aan die gemeenskap gegee word.


Hierdie plan gaan ook fokus op die verbetering van Nama Khoi en Khâi Ma, met betrekking tot onderwys, opleiding en gesondheid.

Related post