Vedanta Zinc International stel Gamsberg fase 2- uitbreiding bekend

 Vedanta Zinc International stel Gamsberg fase 2- uitbreiding bekend

Die fase 2-uitbreiding van die Gamsberg-sinkmyn in die Noord-Kaap provinsie, word beplan om die mynkapasiteit te verdubbel tot agt miljoen ton per jaar (Mtpa) van run-of-myn (ROM) erts.

Black Mountain Mining (BMM) is die eienaar en operateur van die myn.

Die maatskappy word 69,6% besit deur die Indiese mynmaatskappy Vedanta, deur sy filiaal THL Zinc, terwyl Exxaro Base Metals and Industrial Minerals Holdings, ‘n filiaal van Exxaro Resources, ‘n 24,4%-belang hou.

Die oorblywende belang van 6% word deur die Voorspoed Trust gehou.

Vedanta het ‘n beleggingsbesluit oor fase 2- uitbreiding van die sinkmynprojek in Maart 2022 goedgekeur.

Die uitbreiding sal uitgevoer word met ‘n geraamde belegging van £354m ($466m) om bykomende 200 kiloton per jaar (ktpa) van sink te produseer in-konsentraat (MIC) van die myn.

Die Gamsberg-sinkprojek het na raming die potensiaal vir fase drie uitbreiding met ‘n opsie vir ondergrondse mynbou om die produksie met 150ktpa van MIC verder te verhoog.

PROJEKGALLERY

Gamsberg is die grootste sinkmyn in Afrika, met ‘n geskatte mynleeftyd van meer as 30 jaar.

Die myn het ‘n produksievolume van 145kt in die boekjaar April 2020-Maart 2021 aangeteken.

Ligging, geologie en mineralisasie

Die Gamsberg sinkmyn is geleë in die Khâi-Ma munisipaliteit.

Die terrein lê ongeveer 30 km vanaf die Black Mountain Mynterrein op Aggeneys en 120 km oos van Springbok, langs die nasionale roete, N14.

Die Gamsberg-afsetting is geleë in die Aggeneys-gebied wat voorkom in die Prekambriese metavulkaniese metasedimentêre Boesmanlandgroep, deel van die Namakwalandse Metamorfiese Kompleks.

Dit is ‘n Broken-Hill-tipe afsetting wat deel vorm van die Boesmanlandgroep, ‘n vulkaan-sedimentêre kategorisering wat die ertsafsettings huisves.

Dit bestaan uit piriet-pirrhotiet-sfaleriettipe erts wat deur kwarts-biotiet-sillimanietgange gehuisves word.

Die mineralisasie vind plaas as magnetietryke gebandysterformasies in die vorm van diskrete massiewe sulfiedliggame.

Geskatte reserwes

Die Gamsberg-sinkmyn sou vanaf Januarie 2019 ‘n reserwe en hulpbron van 214Mt met ‘n gradering van 6% – 6.5% sink bevat.

Die ertsneerslag is by Gamsberg-Noord, Gamsberg-Oos en Gamsberg-Suid geleë.

Mynbou en ertsverwerking

Die Gamsberg-sinkmyn is ‘n oopgroefmynoperasie wat ‘n konvensionele boor- en skietmetode gebruik, gevolg deur laai en vervoer.

Die erts word deur maal- en maalbewerking verwerk, voordat dit vir belugting en flotasieprosedure gestuur word, en uiteindelik na die konsentrator vir sinkkonsentraatproduksie.

Die finale produk word per vragmotors na die Saldanha-hawe, geleë aan die weskus van Suid-Afrika, vervoer vir verskeping per see.

Gamsberg fase twee infrastruktuur besonderhede

Die fase twee-infrastruktuur by die Gamsberg-myn sal die konstruksie van ‘n tweede konsentratorstroom met ‘n kapasiteit van 4Mtpa behels.

Die vereiste fasiliteit sal na raming ongeveer 200 tot 250 ktpa bykomende sink-in-konsentraat produseer.

Gamsberg smelter-raffinadery ontwikkeling

Die ontwikkeling van ‘n sinksmelter-raffinadery-fasiliteit word vir Gamberg beplan om die myn ‘n ten volle geïntegreerde sinkproduksie-operasie te maak, met die myn, konsentrator en ‘n smelter-raffinaderykompleks op ‘n enkele perseel.

Die smelterkompleks word voorgestel om ‘n Roast-Leach-Electrowinning (R-L-E) met Jarosiet-presipitasie en Jarofix-omsettingsproses te gebruik vir konsentrate wat by Gamsberg vervaardig word.

Die kompleks sal ontwerp word met ‘n kapasiteit om 250ktpa voltooide sinkmetaal te vervaardig.

Gamsberg sinkmyn fase een besonderhede

Die fase een van die Gamsberg-sinkmyn, wat ontwikkel is met ‘n belegging van $400 miljoen, bestaan uit ‘n oopgroefmyn, konsentrator en verwante infrastruktuur.

Die ander infrastruktuur sluit ‘n uitskotpyplyn na die hoëdigtheid poliëtileen-gevoerde uitskotstoorfasiliteit (TSF) in.

Die uitskotdam is 3,2 km van die konsentratoraanleg geleë en is in staat om ongeveer 3,55 Mtpa se uitskot te stoor.

Die ondersteuningsfasiliteite sluit in ‘n 40MVA-kragtransmissielyn vanaf die ESKOM-substasie, ‘n 66/11kV-hoofontvangsubstasie (MRSS) by Gamsberg-terrein, ‘n 38 km-lange waterpypleiding vanaf die Oranjerivier, en ander gebou-infrastruktuur.

Gamsberg het ‘n ontwerpproduksievermoë van 4Mtpa erts en 250ktpa sinkkonsentraat onder fase een. Dit sal na raming ‘n mynleeftyd van 13 jaar in fase een hê.

Gamsberg geskiedenis

Vedanta Group het ‘n sinkoksied-ertsliggaambate, insluitend Gamsberg, van Anglo American in 2011 verkry.

Gamsberg, wat in 1977 ontdek is, is een van die wêreld se grootste sinkneerslae.

Die eerste ontploffing by die terreinafsetting het in 2015 plaasgevind en die sinkmyn het in 2018 met proefertsproduksie begin.

Kommersiële produksie by die terrein het in Maart 2019 begin.

BRON: NSS ENERGY 

Bernadine Hearn

Related post