Om te groei in die gees is genesend vir jou siel

 Om te groei in die gees is genesend vir jou siel

“The spiritual journey does not consist of arriving at a new destination where a person gains what he did not have, or become what he is not. It consists of the dissipation of one’s own ignorance concerning one’s self and life, and gradual growth of that understanding which begins a spiritual awakening. The finding of God is coming to the one’s self”- Aldous Huxley

Spiritualiteit en godsdiens kan ‘n verbetering in jou geestesgesondheid lewer.

Persone met geestes siektes soos depressie, angs en bipolêre versteurings mag dit dalk moeilik vind om met die Allerhoogste te kommunikeer, alhoewel dit die mees effektiefste manier is om na jou geestestoestand te verbeter.

Om jouself geestelik en/of spiritueel te versterk moet jy jouself bloodstel aan veranderinge wat vir jou positief kan uitwerk in ‘n swaar, onhanteerbare tyd.

Godsdiens en spiritualiteit verskil in ‘n mate maar die prinsiep van beide is dieselfde.

Godsdiens is ‘n georganiseerde, gemeenskapsgebaseerde stelsel van oortuigings, terwyl spiritualiteit in die individu setel en wat hulle persoonlik glo.

Dit bied ‘n struktuur wat mens toelaat om volgens die Woord voort te gaan en van ‘n negatiewe rigting weg te beweeg.

Navorsing toon dat Godsdienstigheid selfmoordsyfers, dwelmgebruik en alkoholisme vir mense met geestesversteurings verminder.

Godsdiens versterk jou verhouding met jou gemeenskapslede deur jou vertroue in mense wat in dieselfde situasie as jy is te versterk.

Dit skep ook die gevoel dat jy behoord.

Dit help mense om hul uitermatige omstandighede te verstaan en hoe om die moeilike lewensituasies te hanteer en dit bied struktuur asook voorspelbaarheid.

Waar spiritualiteit verwys na iets ver groter as jouself.

Dit help om meer na jou binne te fokus soos die emosies en gedagtes wat ‘n negatiewe en positiewe uitwerking het op jou geestesgesondheid.

Vir ‘n individueel stel dit die gevoel van selfbemagtiging voor en help vir persoonlike groei.

Dit laat jou toe om mense te aanvaar alhoewel hulle nie dieselfde glo as jy nie.

Jy word meer gemalklik deur mense wat jou omring en leer meer oor betekenisvolle lewensfilosofie.

Dit hernu ‘n gevoel van behoort in die wêreld.

Dit bring jou in aanraking met ‘n hoër wese en om met die Gees van God in kontak te bly, en dit skep ‘n verbetering aan jou geestesiektes en laat toe dat jy jou lewe tot volle vermoë uitleef.

Courtney Saal

Related post