Nama-Khoi Burgermeester lewer sy eerste begrotingstoespraak

 Nama-Khoi Burgermeester lewer sy eerste begrotingstoespraak

“Dit is my eer en voorreg om die 2022/23-begroting voor die Raad en inwoners binne die Nama Khoi-grense ter tafel te lê.

Speaker, Raadslede. Ek staan vandag hier, hoopvol dat hierdie finansiële riglyn geïmplementeer sal word om lank agterstallige dienste aan ons gemeenskappe te bevorder.

Ons moet mense se lewens red deur die lewensbestaan te red; deur ons gedagtes te herfokus en toe te pas om ‘n kultuur van politieke diversiteit te omhels en pioniers van ekonomiese vryheid te wees, terwyl ons aktief werk op die gebied van inklusiewe groei vir al ons inwoners en klein besighede.

Ek is nie vandag hier om by die verlede stil te staan nie, maar daar is sleutelkomponente van die ‘hier en nou’ wat nie vergeet moet word nie.

Die politieke diversiteit in ons Raad wat julle vandag hier sien, is gebore uit die uitoefening van elke inwoner in ons streke se demokratiese reg om mense verkies te sien wat so geneig is om ewigdurende finansiële geleenthede te bewerkstellig wat werk en werksekerheid sal meebring.

Die Covid-19-pandemie het ‘n omvang van ontberings in ons gemeenskappe en land ontketen.

Dit is ‘n stryd wat mense verloor het en sommige nog besig is om terug te veg – het sy van siekte of finansiële verwoesting.

Ja, ons verliese is en was grensloos.

Maar hier is ons, gekies om ons gemeenskappe deur hierdie moeilike tye te lei in ‘n Nama Khoi munisipale jurisdiksie van melk en heuning vir almal.

Dus, sonder enige verdere uitstel, –

Ek bied aan u die finansiële planne vir die volgende finansiële jaar:

Na voltooiing van die konsepbegroting kan ek nou sê ons begin die nuwe boekjaar met ‘n R50 miljoen se tekort vanaf ‘n verskil van R98 miljoen;

Vir ons munisipaliteit is dit inderdaad ‘n silwer randjie.

Ons beweeg nader aan ons doelwitte om ‘n befondsde begroting te hê, in plaas van ‘n onbefondsde begroting;

Munisipale tariewe is minimaal aangepas en uitgawe-items is hersien om kostebesnoeiing te beïnvloed;

Die munisipaliteit het ook ‘n effense toename in inkomste gesien en mettertyd sal ons kan sien hoe effektief inkomste-invordering was.

Neem asseblief kennis van die volgende verhogings:

– Elektrisiteit styg met 7,47 persent soos voorgeskryf deur NERSA, die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika;

– Water styg met 7,5 persent, omdat Sedibeng / Bloem-Water reeds ‘n verhoging van 6 persent geïmplementeer het;

– Eiendomsbelasting bly onveranderd en ’n verhoging vir die volgende boekjaar sal nie ingestel word nie;

– Vullisverwydering, sanitasie en alle ander munisipale dienste word met 6 persent verhoog;

– Die behoeftiges se subsidies is ook met 6 persent aangepas en tariewe sal in werking tree indien verbruik die gesubsidieerde bedrae oorskry;

Met Kapitaalprojekte:

Ons sal R41 miljoen van die nasionale tesourie ontvang vir vyf projekte wat reeds vir infrastruktuuropgraderings geoormerk is.

Met munisipale fondse:

– Inisiatiewe is in die pyplyn om die dorp Springbok as die sakekern te verfraai om finansiële beleggers en instansies te lok om in ons dorpe te belê.

– Toestelle vir die sigbaarheid van padtekens op paaie;

– Grootmaat-afvalbakke vir gebiede waar mense onwettig stort; en,

– ’n Nuwe vloot voertuie sal ook vir die volgende 5-jaar tydperk oorweeg word.

Speaker, Raadskollegas en mede-Nama Khoi-inwoners…

Dit is noodsaaklik dat ons sterker belangegroep verhoudings met die groter private sakesektor bou om die munisipaliteit by te staan met instandhouding en herstelwerk binne ons jurisdiksie.

Dit is maatreëls wat nodig is om dienslewering te verbeter wat die munisipaliteit se reeds dun gestrekte sent sal spaar.

Ek wil hierdie begrotingsrede afsluit deur die volgende te herhaal:

Ons is nie besig om belasting betaler se geld te mors nie, maar vind eerder volhoubare maniere om lewens te verbeter en elke sent waardig te maak vir sy besteding.

Elkeen van ons hier het ‘n verantwoordelikheid teenoor al ons gemeenskappe om ons finansiële standpunt oor te dra, wanneer dit gevra word om dit te doen.

Ons moet die gewoonte raak van gesonde finansiële besluite en aanspreeklikheid.

Verkwistend en of onreëlmatige uitgawes moet iets van die verlede word – en moet nie toegelaat word in ons planne van ekonomiese groei vir ons streek nie.

As ‘n verkose Raad en al sy komitees het ons bewys dat ons hierdie organisasie kan ophef.

En, as die burgemeester van die Nama Khoi Plaaslike Munisipaliteit, is dit ‘n voorreg om my gemeenskappe en hierdie entiteit te dien.”

Ek dank u

Sunè Cloete

Related post